Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ είναι η επιστημονική εξειδίκευση και έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο των θεατρικών σπουδών, με ειδίκευση στις εξής τρεις κατευθύνσεις: (1) Επιβίωση του αρχαίου δράματος· (2) Θεατρική αγωγή, και (3) Υποκριτική και σκηνοθεσία. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. την ενότητα «Διάρθρωση του Προγράμματος» πιο κάτω).

Ποιους ενδιαφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Θεατρικές Σπουδές;

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεατρικές Σπουδές απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε:

 • Πτυχιούχους τμημάτων θεατρικών σπουδών,
 • Πτυχιούχους φιλολογικών τμημάτων,
 • Πτυχιούχους τμημάτων ξένων φιλολογιών,
 • Πτυχιούχους παιδαγωγικών τμημάτων,
 • Πτυχιούχους τμημάτων κοινωνικών, οικονομικών και συναφών επιστημών,
 • Πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 • Ηθοποιούς και ανθρώπους του θεάτρου με πτυχίο ΑΕΙ.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι οι κάτοχοι πτυχίου από οποιοδήποτε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Δείτε την ενότητα «Προϋποθέσεις Εισαγωγής» πιο κάτω.

Τι μπορώ να κάνω με ένα Μάστερ στις Θεατρικές Σπουδές;

 • Μπορείς να εργαστείς στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο με την ιδιότητα του επιστημονικού συμβούλου για θεατρικές και πολιτιστικές εκπομπές.
 • Μπορείς να εργαστείς στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στην Tοπική Aυτοδιοίκηση ή σε πολιτιστικούς συλλόγους με αρμοδιότητα τις θεατρικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • Μπορείς να εργαστείς ως κριτικός θεάτρου στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.
 • Μπορείς να εργαστείς ως δραματολόγος (υπεύθυνος για την ανάλυση θεατρικού κειμένου κατά την προετοιμασία της παράστασης) ή ως υπεύθυνος καλλιτεχνικού προγραμματισμού.
 • Αν είσαι εκπαιδευτικός, μπορείς να εμπλουτίσεις την εκπαιδευτική πράξη με θεατρικές τεχνικές που κάνουν το μάθημα πιο δημιουργικό ή να ανεβάσεις, σε συνεργασία με τους μαθητές σου, έργα του αρχαίου και του νεώτερου δραματολογίου.
 • Αν έχεις εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, μπορείς να εργαστείς στη διαχείριση και προώθηση πολιτιστικών προϊόντων.

Διάρθρωση του Προγράμματος

Οι φοιτητές που επιλέγουν Μάστερ ΧΩΡΙΣ μεταπτυχιακή διατριβή, παρακολουθούν υποχρεωτικά τρεις Θεματικές Ενότητες:

 • ΘΣΠ50 Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία
 • ΘΣΠ51 Θεωρία του Θεάτρου•
 • ΘΣΠ62 Στοιχεία Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας

Στη συνέχεια, οι φοιτητές επιλέγουν, ανάλογα με την προτίμησή τους, ως 4η Θ.Ε. είτε (1) τη ΘΣΠ60 Επιβίωση του αρχαίου δράματος είτε (2) τη ΘΣΠ61 Θεατρική Αγωγή.

Οι φοιτητές που επιλέγουν Μάστερ ΜΕ μεταπτυχιακή διατριβή, παρακολουθούν υποχρεωτικά δύο Θεματικές Ενότητες:

 • ΘΣΠ50 Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία
 • ΘΣΠ51 Θεωρία του Θεάτρου

Οι φοιτητές που επιλέγουν Μάστερ ΜΕ μεταπτυχιακή διατριβή πρέπει, στη συνέχεια, να επιλέξουν ως 3η Θ.Ε. μία από τις τρεις Θ.Ε. (ΘΣΠ60, 61, 63), που αντιστοιχούν στις τρεις κατευθύνσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος:

 • Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος (ΘΣΠ60), που αντιστοιχεί στην ομώνυμη κατεύθυνση
 • Θεατρική Αγωγή (ΘΣΠ61), που αντιστοιχεί στην ομώνυμη κατεύθυνση•
 • Θεατρική Πρακτική – Εφαρμογές Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας (ΘΣΠ63), που αντιστοιχεί στην κατεύθυνση Υποκριτική και Σκηνοθεσία.

Νοείται ότι για την εγγραφή σε Θεματική Ενότητα με κωδικό ΘΣΠ 60+, απαιτείται ο φοιτητής ή η φοιτήτρια να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον μία από τις δύο υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (ΘΣΠ50 ή/και ΘΣΠ51).

Τέλος, οι φοιτητές που επιλέγουν Μάστερ ΜΕ μεταπτυχιακή διατριβή θα πρέπει, ανάλογα με τη Θ.Ε. Ειδίκευσης που έχουν επιλέξει, να εκπονήσουν και μεταπτυχιακή διατριβή έκτασης 12.000 έως 15.000 λέξεων σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της ειδίκευσής τους.

Προϋποθέσεις Εισδοχής

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Όπως και για την παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, δεδομένης της φύσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προϋπόθεση αποτελεί και η εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η ικανότητα χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπρόσθετα να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την αγγλική γλώσσα, ώστε να μπορούν να προσπελάσουν χωρίς προβλήματα την αγγλόφωνη επιστημονική βιβλιογραφία. Επισημαίνεται ότι σημαντικό μέρος της διδακτέας ύλης και των επιστημονικών εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται στο Πρόγραμμα Θεατρικές Σπουδές είναι στην αγγλική γλώσσα.

Αιτήσεις

Αιτήσεις εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2017 μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL#

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • ελληνικά

Κοιτάξτε22 περισσότερα μαθήματα αποΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Duration
2 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
5,400 EUR
Ανά θεματική ενότητα
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Άλλη