Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Βασικές πληροφορίες

 • Διευθυντής: Δρ. Fernando Bandrés.
 • Πιστωτικές μονάδες: 60 ECTS.
 • Διάρκεια: Οκτώβριος - Ιούνιος (ένα ακαδημαϊκό έτος).
 • Διαδικασία: Online.
 • Τιμή: 4.800 ευρώ

περιγραφή:

Το μοντέλο που προτείνουμε σχεδιάζεται με αρθρωτό τρόπο, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα βασίζεται σε μαθήματα που αποτελούν πτυχιούχους 120 ωρών το καθένα (8 εβδομάδες), με ηλεκτρονικό μορφότυπο και ένα μέρος που αναμιγνύεται οικειοθελώς κάτω από τις ακόλουθες εγκαταστάσεις:

 1. Για κάθε μάθημα θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.
 2. Για να αποκτήσουν το δίπλωμα, πρέπει να καλυφθούν οι απαιτήσεις συμμετοχής και αξιολόγησης για κάθε ένα από τα μαθήματα που απαρτίζουν κάθε πρόγραμμα.
 3. Τα μαθήματα αναφέρονται σε περιορισμένα θέματα στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού προγράμματος, αλλά μπορούν να ληφθούν μεμονωμένα.
 4. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τεσσάρων αποφοίτων, ο συμμετέχων μπορεί να επιλέξει να καλύψει 120 ώρες εκπαιδευμένης εργασίας για την προετοιμασία του TFM για να υπερασπιστεί ενώπιον δικαστηρίου και με τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Όποιος κάνει τα Blocks 1, 2 και 3 θα λάβει επίσης τα διπλώματα που αντιστοιχούν στα Μοντέλα Διαχείρισης και το Νόμο περί Υγείας, το Δίπλωμα Συμβουλευτικής και Συμβουλευτικής στην Κλινική Ηθική και το Δίπλωμα Επικοινωνίας Υγείας και Ακριβείας Δημοσιογραφίας.

στόχοι

Το μάθημα αναπτύσσει μέσω της μεθόδου διδασκαλίας προσανατολισμένης στο πρόβλημα μια ενημέρωση των πιο σχετικών και πρακτικών ερωτήσεων που τίθενται υπό αμφισβήτηση στην τρέχουσα δημόσια και ιδιωτική διαχείριση της υγείας, ενώ παράλληλα αναλύει τα νέα κριτήρια της σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, τα οποία μπορούν να απαραίτητη στο πλαίσιο της νέας παγκοσμιοποιημένης υγειονομικής περίθαλψης, με έμφαση στην κλινική ηθική και την επικοινωνία στον τομέα της υγείας ως ένα νέο παράδειγμα που πρέπει να εξεταστεί στο κοινωνικό και υγειονομικό σύστημα. Οι σπουδαστές επικαιροποιούν τις νέες έννοιες της διαχείρισης της υγείας στις οποίες εξελίσσεται ο ΧΧΙ αιώνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική. Οι μαθητές αναπτύσσουν μοντέλα για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις πρακτικές υποθέσεις που παρουσιάζονται.

απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες υγείας.

εγγραφή

Online

 • Πλήρη δίδακτρα: 4.800 ευρώ.
 • Πληρωμή για κράτηση 200 ευρώ (το ποσό αυτό δεν θα επιστραφεί εάν, αργότερα, ο φοιτητής αποφάσισε να μην ακολουθήσει το μάθημα).
 • Δυνατότητα πληρωμής σε δύο δόσεις
  • Η πρώτη πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου 2018
  • Η 2η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2019
 • Δυνατότητα υποτροφιών έως 20%

Ενότητες

BLOCK 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ.

 • Ενότητα 1: Δημόσια-ιδιωτικά μοντέλα διαχείρισης.
 • Ενότητα 2: Νέες έννοιες της διαχείρισης της υγείας στις κεντρικές υπηρεσίες υγείας (SSCC) του νοσοκομείου.
 • Ενότητα 3: Νομικά και ιατρική, μια νέα έννοια της σχέσης στον 21ο αιώνα.
 • Ενότητα 4: Νομοθεσία για την υγεία και πολιτικές υγείας.
 • Ενότητα 5: Ανθρώπινοι πόροι και διαχείριση εργασίας.
 • Ενότητα 6: Διαχείριση κατάρτισης και εταιρική κοινωνική ευθύνη στο πλαίσιο των ιδρυμάτων υγείας. Κρίσιμη ανάλυση

ΜΠΛΟΚ 2: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ.

 • Ενότητα 6: Εισαγωγή στην κλινική ηθική.
 • Ενότητα 7: Μεθοδολογία εργασίας και λήψης αποφάσεων στην κλινική ηθική.
 • Ενότητα 8: Ηθικά συμβουλευτικά και συμβουλευτικά μοντέλα.
 • Ενότητα 9: Επιτροπές δεοντολογίας για την υγειονομική περίθαλψη.
 • Ενότητα 10: Ο σύμβουλος βιοηθικής.
 • Ενότητα 11: Ηθική διαμεσολάβηση και άλλα συμβουλευτικά μοντέλα.
 • Ενότητα 12: Πρακτικές περιπτώσεις

ΜΠΛΟΚ 3: ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ.

 • Ενότητα 13. Το μήνυμα υγείας και η νέα αντίληψη
 • Ενότητα 14. Ιατρική δημοσιογραφία υγείας / ερμηνεία δεδομένων.
 • Ενότητα 15. Εταιρική επικοινωνία / Σχέδια επικοινωνίας / Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία.
 • Ενότητα 16. Κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία.
 • Ενότητα 17. Ψηφιακή επικοινωνία υγείας και μεγάλα δεδομένα / τεχνολογικές προκλήσεις.
 • Ενότητα 18. Το ψηφιακό πρότυπο και επικοινωνία στον 21ο αιώνα.
 • Ενότητα 19. Η τέχνη της δημιουργίας ειδήσεων και γεγονότων στον τομέα της υγείας. (Σύλλογοι ασθενών / Οργανισμοί υγείας / Πανεπιστήμια / Φαρμακευτική βιομηχανία και τεχνολογία της υγείας)

BLOCK 4: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

 • Δεξιά και λήψη αποφάσεων.
 • Καλή θεσμική διακυβέρνηση
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη και δημιουργία αξίας.
 • Ταλέντο και ενδυνάμωση του ανθρώπινου επαγγελματία.
 • Ιεραρχία αρμοδιοτήτων και διαχείριση της υγείας.
 • Εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών.
 • Ευθύνη του επαγγελματία υγείας.
 • Οικονομική διαχείριση των αγορών για την υγεία και τα φαρμακευτικά προϊόντα.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Spanish (Spain)

Κοιτάξτε10 περισσότερα μαθήματα αποInstituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset »

Τελευταία ενημέρωση March 12, 2019
Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
8 Μήνες
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
4,800 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη