Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι η ανθρώπινη υγεία και ευημερία εξαρτώνται από την ποιότητα του περιβάλλοντος το οποίο δέχεται καθημερινά πιέσεις ανθρωπογενούς προέλευσης. Η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, η ανάπτυξη τεχνολογιών απορρύπανσης, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογιών είναι μόνο μερικά από τα θέματα που απαιτούνται για την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», χρησιμοποιώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση και τη μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην προώθηση του περιβάλλοντος σε κοινωνικό και πολιτειακό επίπεδο και να μεταφέρει στους φοιτητές του τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου απαραίτητη για την περιβαλλοντική διαχείριση. Στόχος είναι η αναζήτηση διαχειριστικών αλλά και τεχνικών λύσεων, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος από λανθασμένες πρακτικές.

Ποιους ενδιαφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος»;

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» απευθύνεται σε:

 • Αποφοίτους σε συναφή με το περιβάλλον αντικείμενα, και κυρίως σε αποφοίτους Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα στην Δασολογία, Γεωπονία, Βιολογία, Γεωλογία, Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Περιβάλλοντος και Μηχανική.
 • Εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες σχετικές με το περιβάλλον
 • Εργαζόμενους σε μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις
 • Άλλους πτυχιούχους με ευρύτερα ενδιαφέροντα στα θέματα του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής διαχείρισης

Τι μπορώ να κάνω με ένα Μεταπτυχιακό στη «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος»;

 • Να αξιοποιήσεις ευρέως αποδεκτά εργαλεία και τεχνικές στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • Εφόσον το πρώτο σου πτυχίο σου εξασφαλίζει το σχετικό τυπικό δικαίωμα, το μεταπτυχιακό θα σου δώσει την ουσιαστική δυνατότητα να εργαστείς ως μελετητής, εκπονώντας μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σχεδιάζοντας εφαρμογές, όπως οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί και τα αιολικά πάρκα.
 • Να εφαρμόσεις σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης και προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Να αποκτήσεις τις δεξιότητες για ενασχόληση με το περιβάλλον σε ερευνητικό επίπεδο.
 • Να χρησιμοποιείς διεπιστημονική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των πολυσύνθετων περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • Να συνδυάσεις την εργασιακή σου εμπειρία με τις σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.

Διάρθρωση του Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» έχει δύο (2)κατευθύνσεις ειδίκευσης:

 1. Ενέργεια και Ρύπανση
 2. Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.):

 • «Διαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων»
 • «Μεθοδολογία και Τεχνικές Περιβαλλοντικής Έρευνας»

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο αυτών υποχρεωτικών Θ.Ε., οι φοιτητές επιλέγουν μια εκ των ακόλουθων επιλεγόμενων Θεματικών Ενοτήτων, ανάλογα με την κατεύθυνση ειδίκευσής τους:

 • Ενέργεια και Ρύπανση
 • Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων

Επιπρόσθετα, για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, απαιτείται και η επιτυχής εκπόνηση διατριβής Master, σε θέμα της επιλογής τους, έπειτα από συνεννόηση και με τη συνεργασία των διδασκόντων του προγράμματος.

Επομένως, οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου είναι συνολικά οι εξής: (1) επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε τρεις (3) Θεματικές Ενότητες (2) επιτυχής εκπόνηση διατριβής Master.

Ο κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέγει από μία μέχρι δύο Θεματικές Ενότητες ανά Ακαδημαϊκό Έτος. Η φοίτηση ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου και λήγει τον Ιούνιο, οπότε διεξάγονται οι τελικές γραπτές εξετάσεις.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Όπως και για την παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, δεδομένης της φύσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προϋπόθεση αποτελεί και η εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η ικανότητα χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπρόσθετα να :

 1. Είναι Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα Δασολογίας, Γεωπονίας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης Περιβάλλοντος και Χημικοί Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι Μηχανικοί και συναφών επιστημών, από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Έχουν Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας: Στο Μεταπτυχιακό χρησιμοποιείται ευρέως επιστημονική βιβλιογραφία στα Αγγλικά (επιστημονικά άρθρα και βιβλία). Είναι απαραίτητο επομένως οι φοιτητές να έχουν άνεση στην Αγγλική γλώσσα για την μελέτη τέτοιων κειμένων, αλλά και διαλέξεων. Ιδίως κατά την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής, οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν κατά κύριο λόγο Αγγλική βιβλιογραφία. Δεν θα απαιτηθεί από τους φοιτητές να παράγουν γραπτό ή προφορικό λόγο στα Αγγλικά.

Αιτήσεις

Αιτήσεις εισδοχής στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από τις 6 Ιουλίου έως τις 5 Σεπτεμβρίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 2018

Σχετικά με τη Σχολή

?? ??????? ???????????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ????????????, ?? ???? ?? ????????. ??????????? ??? ???????????? ??? ???????? ??????????? ??? ???????? ??? ?? ?????????? ??????? ... περαιτέρω

?? ??????? ???????????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ????????????, ?? ???? ?? ????????. ??????????? ??? ???????????? ??? ???????? ??????????? ??? ???????? ??? ?? ?????????? ???????????, ?????? ?? ??????? ???? ?????????? ???? ??????????????? ??????? ??? ?? ??? ???? ??????. ??? ??? ?????? ??? ??? ??? ?????? ?? ???? ???????????? ???????? ???????????? ?????????????? ??????????????? ??????? ?? ??????????? ??? ???????????? ??????? (?????? ??? ???????????) ??? ???????? ???????????? ????? ??? ????????? ?? ????? ?????? ??? Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη