Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Ο σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών Τραπεζική και Χρηματοοικονομική είναι η προετοιμασία και ενίσχυση των στελεχών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών και τραπεζικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα της σύγχρονης διεθνοποιημένης αγοράς. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και ευθυκρισίας, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και τραπεζών και να αποκτήσουν μια σφαιρική ανάλυση των βασικών θεμάτων που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος.

Διάρθρωση του Προγράμματος

Η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων και η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική.

Οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των καθηγητών τους, καλούνται σε κάθε Θ.Ε. να εκπονήσουν τουλάχιστον τέσσερις γραπτές εργασίες και εφόσον συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία, θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.

Θεματικές Ενότητες

  • TOIK 50 - Τραπεζικό Περιβάλλον
  • ΤΟΙΚ 51 - Τραπεζική Διοίκηση
  • ΤΟΙΚ 60 - Χρηματοοικονομική
  • ΤΟΙΚ 61 - Λογιστική
  • Διατριβή Μάστερ
Θεματικές Ενότητες Έτος Υποχρεωτικές / Επιλογής Προαπαιτούμενες Θ.Ε. Συν-απαιτούμενες Θ.Ε. Ώρες ECTS
TOIK50 Τραπεζικό Περιβάλλον 1 Υποχρεωτική 600-720 24
TOIK 51 Χρηματοοικονομική και Λογιστική 1 Υποχρεωτική TOIK50 600-720 24
TOIK701Α Διπλωματική Διατριβή Ι 1 Υποχρεωτική TOIK50, TOIK51 300-360 12
TOIK701Β Διπλωματική Διατριβή ΙΙ 2 Υποχρεωτική TOIK50, TOIK51 TOIK 701Α 300-360 12
TOIK60 Χρηματοοικονομική 2 Υποχρεωτική TOIK50 600-720 24
TOIK61 Λογιστική 2 Υποχρεωτική TOIK50, TOIK51 600-720 24
Σύνολο 3000-3600 120

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τραπεζική και Χρηματοοικονομική είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Σημ.: Είναι επιθυμητό οι υποψήφιοι φοιτητές να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας δεδομένου ότι μέρος του προαιρετικού εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος είναι στην Αγγλική.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου στον ακόλουθο σύνδεσμο https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Τελευταία ενημέρωση Δεκ. 2019

Σχετικά με τη Σχολή

?? ??????? ???????????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ????????????, ?? ???? ?? ????????. ??????????? ??? ???????????? ??? ???????? ??????????? ??? ???????? ??? ?? ?????????? ??????? ... περαιτέρω

?? ??????? ???????????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ????????????, ?? ???? ?? ????????. ??????????? ??? ???????????? ??? ???????? ??????????? ??? ???????? ??? ?? ?????????? ???????????, ?????? ?? ??????? ???? ?????????? ???? ??????????????? ??????? ??? ?? ??? ???? ??????. ??? ??? ?????? ??? ??? ??? ?????? ?? ???? ???????????? ???????? ???????????? ?????????????? ??????????????? ??????? ?? ??????????? ??? ???????????? ??????? (?????? ??? ???????????) ??? ???????? ???????????? ????? ??? ????????? ?? ????? ?????? ??? Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη