Στρατηγική, Τακτικές Επικοινωνίας και Μέσα σε έναν Υπερ-επικοινωνιακό Κόσμο.

Επικοινωνώ, δικτυώνομαι, δημοσιεύω: τρεις πρακτικές με καθοριστική σημασία για τη ζωή, την ανέλιξη και την επιτυχία στον υπερ-επικοινωνιακό κόσμο μας. Έναν κόσμο όπου η αξία, η εικόνα και η θέση του καθενός μας, ιδιαίτερα στον επαγγελματικό τομέα, καθορίζεται από το πόσο εύστοχα και αποτελεσματικά ασκεί την τέχνη και την τεχνική της επικοινωνίας, της δικτύωσης και της δημοσίευσης, διαμορφώνοντας επικοινωνιακές στρατηγικές και υλοποιώντας τακτικές, μετερχόμενος τα νέα και συνεχώς μεταβαλλόμενα Μέσα.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου έρχεται να απαντήσει σ' αυτήν ακριβώς την επιτακτική ανάγκη για γνώση και αποτελεσματικότητα στα Μέσα και τη διαμόρφωση στρατηγικών και τακτικών επικοινωνίας, συνδυάζοντας τη θεωρητική εμβάθυνση με την απαιτούμενη πρακτική κατάρτιση.

Κύριος στόχος του είναι η προσφορά ουσιαστικής και πολύτιμης γνώσης στην επικοινωνία, τη δικτύωση και τη δημοσίευση – την εμπλουτισμένη, δηλαδή, εκδοχή της νέας δημοσιογραφίας. Το θεμελιώδες μέσο είναι η εκπαίδευση στα Μέσα και σε στρατηγικές, τακτικές και μεθόδους επικοινωνίας, οι οποίες αφορούν το σύνολο των εκφάνσεων του φαινομένου που αποκαλούμε ανθρώπινη επικοινωνία, τόσο σε micro, όσο και σε macro κλίμακα.

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η επαγγελματική κατάρτιση, ενδυνάμωση και ανέλιξη της σπουδάστριας, εξασφαλίζοντάς της νέες δυνατότητες και προοπτικές στην αγορά και τον χώρο εργασίας της, καθώς και σε όλους τους τομείς της κοινωνικής της ύπαρξης.

Το παρακολουθώ γιατί απολαμβάνω τα μοναδικά προνόμια και οφέλη της σύγχρονης, αναγνωρισμένης και έγκυρης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς:

 • Μπορώ να μελετώ και να συμμετέχω με ευελιξία στην πλατφόρμα του προγράμματος πάντοτε κατά τον ελεύθερο χρόνο μου, καθώς και στις καθορισμένες τηλεσυναντήσεις που γίνονται - κατόπιν συνεννόησης - βραδινές ώρες ή Σάββατο ή Κυριακή.
 • Για τις τελικές εξετάσεις μόνο, μπορώ να επιλέξω, ανάλογα με τον τόπο διαμονής μου, ανάμεσα στα εξεταστικά κέντρα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου Κρήτης και της Λευκωσίας ή της Λεμεσού.
 • Σπουδάζω στη γλώσσα μου.
 • Η Θεματική Ενότητά μου, κοστίζει μόνο 675,00€. Να σημειωθεί ότι από το ποσό αυτό αφαιρείται ένα επιπλέον 10% ως έκπτωση που δίδεται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, άρα το κόστος της Θ.Ε. είναι μικρότερο.

Σημαντική παρατήρηση: Το πτυχίο του ΜΠΣ Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία αναγνωρίζεται από τον ΔΟΑΤΑΠ, μοριοδοτείται ως επιπρόσθετο προσόν και αναγνωρίζεται εργασιακά, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς θεωρείται συναφές με τα διδακτικά καθήκοντα όσων μετέχουν σε αυτές.

Ταυτόχρονα, ως φοιτητής/φοιτήτρια του ΜΠΣ, επαγγελματίας ή μη, ενδυναμώνω τη θέση μου στο σύγχρονο κόσμο, καθώς:

 • Κατανοώ τις βασικές αρχές των νέων μορφών της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας.
 • Αποκτώ πολύτιμη γνώση των νέων εργαλείων και Μέσων επικοινωνίας.
 • Εκπαιδεύομαι στο να επιχειρηματολογώ ορθά, αλλά και να τεκμηριώνω όσα δημοσιεύω ή μεταδίδω.
 • Μαθαίνω να επικοινωνώ, να δικτυώνομαι και να δημοσιεύω μεθοδικότερα, ταχύτερα και με μεγαλύτερη επιτυχία.
 • Κατανοώ την αξία και υιοθετώ τον νέο ρόλο του «entrepreneur»-επιχειρηματία, ο οποίος λειτουργεί αυτόνομα στην αγορά εργασίας και ενισχύω την επαγγελματική δυναμική μου.
 • Κατακτώ τη δυνατότητα διαμόρφωσης πρόσφορων και αποτελεσματικών στρατηγικών και τακτικών επικοινωνίας, οι οποίες συνδράμουν στην επιτυχία των στόχων μου σε κάθε κοινωνικό πεδίο δράσης (micro ή macro)

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσοι:

 • Αντιλαμβάνονται και αναγνωρίζουν την αξία της αποτελεσματικής επικοινωνίας, δικτύωσης και δημοσίευσης.
 • Αποζητούν να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τα Νέα και συνεχώς εξελισσόμενα Μέσα.
 • Κατανοούν τη σημασία μεθοδικού σχεδιασμού στρατηγικών και τακτικών επικοινωνίας ανεξαρτήτως τομέα και πεδίου δράσης και διάδρασης.
 • Επιθυμούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους στο να επιχειρηματολογούν, να πείθουν και να μεταφέρουν αποτελεσματικά το μήνυμά τους.

Πιο συγκεκριμένα, το ΜΠΣ Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία είναι απαραίτητο εφόδιο για τους επαγγελματίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, που επιζητούν:

 • Να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς και τα νέα Μέσα της επικοινωνίας, της δικτύωσης και της δημοσίευσης, εδραιώνοντας τη θέση τους κι επιτυγχάνοντας ταχύτερη επαγγελματική άνοδο.
 • Να κατακτήσουν την τέχνη της διαμόρφωσης λυσιτελών στρατηγικών και τακτικών επικοινωνίας σε όλους τους τομείς δράσης τους, ήτοι ως εργαζόμενοι, προϊστάμενοι, γονείς, πολίτες, κλπ.
 • Να κατανοήσουν και να μάθουν να λειτουργούν με τη σύγχρονη αντίληψη του «entrepreneur»-επιχειρηματία και ειδικού της επικοινωνίας, της δικτύωσης και της δημοσίευσης.
 • Να ισχυροποιήσουν την παρουσία, την εικόνα και την ταυτότητα των οργανισμών που εκπροσωπούν και των προϊόντων/υπηρεσιών που διαχειρίζονται.

Ως εκ τούτου, το ΜΠΣ είναι ιδιαιτέρως ωφέλιμο σε συμβούλους επικοινωνίας, δημοσιογράφους, communication managers, marketing directors, brand managers, διαφημιστές, υπεύθυνους Δημοσίων Σχέσεων, social media managers, δασκάλους και καθηγητές που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στα Μέσα και τις στρατηγικές επικοινωνίας. Ενώ, ταυτόχρονα, δύναται να αποτελέσει εφόδιο για τη βελτίωση της κοινωνικής και εργασιακής ζωής οποιουδήποτε συνειδητοποιημένου πολίτη, ανεξαρτήτως επαγγέλματος.

Διάρθρωση του Προγράμματος

Το ΜΠΣ έχει δύο κατευθύνσεις, την Επικοινωνία και τη Νέα Δημοσιογραφία.

Το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών είναι κοινής παρακολούθησης και για τις δυο κατευθύνσεις, και προσφέρονται τέσσερις υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.): Α. Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη, Β. Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη (υποχρεωτική), Γ. Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Η Ειδησεογραφία και Δ. Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Οι Επιδράσεις με παράλληλη εμβάθυνση στη μεθοδολογία της Έρευνας και βασική εξοικείωση με τα Μέσα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης.

Το δεύτερο ακαδημαϊκό έτος σπουδών συνδυάζει την κοινή με την επιλεχθείσα παρακολούθηση. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του ΜΠΣ παρακολουθεί και στις δυο κατευθύνσεις δύο υποχρεωτικές Θ.Ε. πρακτικού προσανατολισμού και δύο Θ.Ε. πρακτικού προσανατολισμού, επιλογής. Παράλληλα, εξοικειώνεται τόσο με τις υπάρχουσες νέες τεχνολογίες των Μέσων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, όσο και με αυτές που αναμένεται να προκύψουν στο εγγύς μέλλον.

Ο σχεδιασμός & η υλοποίηση της λειτουργίας του ΜΠΣ Επικοινωνία & Νέα Δημοσιογραφία πραγματοποιήθηκε εξ αρχής με την ευθύνη της Αν. Καθηγήτριας Σοφίας Ιορδανίδου.

Για την ολοκλήρωση του ΜΠΣ, ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς σε 8 Θεματικές Ενότητες ανά κατεύθυνση: Έξι Θ.Ε. υποχρεωτικής παρακολούθησης ερευνητικού, θεωρητικού και πρακτικού περιεχομένου, και δύο Θ.Ε. επιλογής ή Διατριβή Μάστερ.

Κατεύθυνση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κατεύθυνση: Νέα ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κατεύθυνση: Νέα ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
Θεματικές Ενότητες υποχρεωτικής, κοινής παρακολούθησης:
ΕΔΜ511: Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη (χειμερινό εξάμηνο)
ΕΔΜ521: Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη (εαρινό εξάμηνο)
ΕΔΜ521: Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη (εαρινό εξάμηνο)
ΕΔΜ522: Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Οι Επιδράσεις (εαρινό εξάμηνο)
2ο Έτος Σπουδών
Θεματικές Ενότητες υποχρεωτικής παρακολούθησης:
ΕΔΜ611: Βασικές Θεωρίες Επικοινωνίας (χειμερινό εξάμηνο) ΕΔΜ613: Πλαίσιο και Τέχνη της Νέας Δημοσιογραφίας (χειμερινό εξάμηνο)
ΕΔΜ621: Στρατηγική Επικοινωνία (εαρινό εξάμηνο) ΕΔΜ623: Ψηφιακές Προκλήσεις της Νέας Δημοσιογραφίας (εαρινό εξάμηνο)
Δύο Θεματικές Ενότητες επιλογής:
ΕΔΜ612: Δημιουργικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Επικοινωνία (χειμερινό εξάμηνο, επιλογής) ΕΔΜ614: Ψηφιακή Αφήγηση (χειμερινό εξάμηνο επιλογής)
ΕΔΜ622: Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (εαρινό εξάμηνο επιλογής) ΕΔΜ624: Ψηφιακή Παραγωγή Περιεχομένου (εαρινό εξάμηνο επιλογής)
ήΕΔΜ 701: "Διατριβή Μάστερ" σε δύο εξάμηνα

Για τους υφιστάμενους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, πληροφορίες σχετικά με την αντιστοιχία των ΘΕ του προηγούμενου Προγράμματος με το νέο, θα βρείτε εδώ.

Δεύτερη Κατεύθυνση, Δεύτερο Πτυχίο

Με το καινοτόμο σχέδιο «Δεύτερη Κατεύθυνση, Δεύτερο Πτυχίο», το ΑΠΚΥ και το ΜΠΣ «Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία» δίνουν τη δυνατότητα στου απόφοιτους, τους υφιστάμενους, αλλά και τους μελλοντικούς φοιτητές να αποκτήσουν δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο στους τομείς της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας.

Πρωτοπορώντας στον ακαδημαϊκό κόσμο της Κύπρου και της Ελλάδας, το ΑΠΚΥ και το συγκεκριμένο ΜΠΣ προσφέρουν την ευκαιρία στους φοιτητές που ολοκλήρωσαν/ολοκληρώνουν με επιτυχία τη μία κατεύθυνση του μεταπτυχιακού προγράμματος (Επικοινωνία ή Δημοσιογραφία) να παρακολουθήσουν τις τέσσερις εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες της δεύτερης κατεύθυνσης, αντίστοιχα, και να αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο. Έχοντας στο επίκεντρο την υψηλή επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα φιλοδοξεί να παρέχει όλα τα ακαδημαϊκά εφόδια στους απόφοιτούς του, ώστε, εισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, να έχουν αποκτήσει σφαιρική γνώση στους δύο τομείς και ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα.

Τρόπος Διδασκαλίας

Χρησιμοποιώντας πλήρως τις τεχνολογικές δυνατότητες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, μη αγνοώντας τη βαρύτητα της προσωπικής επαφής στη συμβατική εκπαίδευση και κατανοώντας το φορτωμένο πρόγραμμα των φοιτητών της δια βίου εκπαίδευσης, το ΜΠΣ «Επικοινωνία & Νέα Δημοσιογραφία» έχει αναπτύξει ένα πολυσχιδές μοντέλο διδασκαλίας που όχι μόνο διευκολύνει την καθημερινότητα του φοιτητή, αλλά την κάνει και ευχάριστη! Όλο το υλικό μελέτης και βιβλιογραφίας παρέχεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και οι φοιτητές αναμετρώνται μαζί του στον δικό τους χρόνο. Επιπλέον, υπάρχουν συχνές συναντήσεις συζήτησης και κατανόησης της βιβλιογραφίας συλλογικά (με τη συμμετοχή όλων των φοιτητών του τμήματος και του διδάσκοντα στην πλατφόρμα διδασκαλίας) συγχρονικά (σε ζωντανές τηλεσυναντήσεις) ή ασύγχρονα (σε forum γραπτών συζητήσεων), ενώ πάντοτε υπάρχει και η δυνατότητα εξατομικευμένης υποστήριξης από τον διδάσκοντα στις Ώρες Γραφείου.

Η διδασκαλία συνεπικουρείται ακόμη, από online ηλεκτρονικό υλικό (διαλέξεις κλπ) και διδακτικές δραστηριότητες με στόχο την αποτελεσματική αφομοίωση της βιβλιογραφίας και την εξοικείωση με τις δυνατότητες που δίνουν τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) για ευέλικτη και αποτελεσματική επικοινωνία.

Την ίδια στιγμή, το κενό της φυσικής επαφής μεταξύ των συμφοιτητών και των διδασκόντων, που δυστυχώς απουσιάζει από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκτός από τις παραπάνω online τηλεσυναντήσεις, καλύπτεται και με το ετήσιο #retreat, την τριήμερη συνάντηση φοιτητών – διδασκόντων στο ξεκίνημα της ακαδημαϊκής χρονιάς, όπου ανταλλάσσονται απόψεις για θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του ΜΠΣ, ενώ φοιτητές και διδάσκοντες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τις σκέψεις τους, με στόχο την αλληλογνωριμία και την ενθάρρυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων.

Τέλος, η διδακτική εμπειρία συμπληρώνεται από την πρακτική μαθητεία των φοιτητών. Η μετάδοση της γνώσης περνάει και μέσα από τη διοργάνωση παράλληλων δράσεων στο ΜΠΣ, όπως η δημοσίευση άρθρων και ακαδημαϊκών papers σε συλλογικούς τόμους, βιβλία, στην ιστοσελίδα www.dimosiografia.com και στο περιοδικό «δημοσιογραφία» (σε συνεργασία με το Columbia Journalism Review), η διοργάνωση ημερίδων και ανοιχτών συζητήσεων και η συμμετοχή σε ακαδημαϊκά συνέδρια και διαγωνισμούς, όπου οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά σε επίπεδο παραγωγής, οργάνωσης και επικοινωνίας. Το ΜΠΣ προσφέρει ακόμη ευκαιρίες, όπως η συνέχιση της ερευνητικής ενασχόλησης των φοιτητών και η συμμετοχή τους σε έργα με συνθήκες αγοράς στο «Advanced Media Institute, Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία», με στόχο την εξοικείωση με την επαγγελματική καθημερινότητα του δημοσιογράφου και του συμβούλου επικοινωνίας και τη δημιουργία επαφών των φοιτητών με μελλοντικούς εργοδότες και συναδέλφους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

Ειδικά για το ΜΠΣ Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία και για την επιτυχή παρακολούθησή του, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ανεξαρτήτως κατεύθυνσης.
<li>  &Pi;&omicron;&lambda;&#973; &kappa;&alpha;&lambda;&#942; &gamma;&nu;&#974;&sigma;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &alpha;&gamma;&gamma;&lambda;&iota;&kappa;&#942;&sigmaf; &gamma;&lambda;&#974;&sigma;&sigma;&alpha;&sigmaf;, &kappa;&alpha;&theta;&#974;&sigmaf; &omicron;&iota; &phi;&omicron;&iota;&tau;&eta;&tau;&#941;&sigmaf; &theta;&alpha; &kappa;&lambda;&eta;&theta;&omicron;&#973;&nu; &nu;&alpha; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&pi;&epsilon;&lambda;&#940;&sigma;&omicron;&upsilon;&nu; <strong>&kappa;&alpha;&iota;</strong> &alpha;&gamma;&gamma;&lambda;&#972;&phi;&omega;&nu;&eta; &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;&eta;&mu;&omicron;&nu;&iota;&kappa;&#942; &beta;&iota;&beta;&lambda;&iota;&omicron;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&#943;&alpha;.</li>
<li>  &Pi;&omicron;&lambda;&#973; &kappa;&alpha;&lambda;&#942; &gamma;&nu;&#974;&sigma;&eta; &Eta;/&Upsilon; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&lambda;&omicron;&#942;&gamma;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron; &delta;&iota;&alpha;&delta;&#943;&kappa;&tau;&upsilon;&omicron;.</li>
<li>  &Beta;&alpha;&sigma;&iota;&kappa;&#942; &epsilon;&xi;&omicron;&iota;&kappa;&epsilon;&#943;&omega;&sigma;&eta; &mu;&epsilon; &tau;&alpha; <strong>&Mu;&#941;&sigma;&alpha; &epsilon;&pi;&iota;&kappa;&omicron;&iota;&nu;&omega;&nu;&#943;&alpha;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &kappa;&omicron;&iota;&nu;&omega;&nu;&iota;&kappa;&#942;&sigmaf; &delta;&iota;&kappa;&tau;&#973;&omega;&sigma;&eta;&sigmaf;</strong>.</li>
<li>  &Phi;&omicron;&rho;&eta;&tau;&#972; &eta;&lambda;&epsilon;&kappa;&tau;&rho;&omicron;&nu;&iota;&kappa;&#972; &upsilon;&pi;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&sigma;&tau;&#942; &mu;&epsilon; &sigma;&#973;&nu;&delta;&epsilon;&sigma;&eta; &sigma;&tau;&omicron; &delta;&iota;&alpha;&delta;&#943;&kappa;&tau;&upsilon;&omicron;, headphones &kappa;&alpha;&iota; &mu;&iota;&kappa;&rho;&#972;&phi;&omega;&nu;&omicron;, &kappa;&alpha;&theta;&#974;&sigmaf; &theta;&alpha; &sigma;&upsilon;&mu;&mu;&epsilon;&tau;&#941;&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &epsilon;&nu;&epsilon;&rho;&gamma;&#940; &sigma;&epsilon; &tau;&eta;&lambda;&epsilon;&sigma;&upsilon;&nu;&alpha;&nu;&tau;&#942;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;.</li>
<li>  Smartphone, &kappa;&alpha;&theta;&#974;&sigmaf; &theta;&alpha; &kappa;&lambda;&eta;&theta;&omicron;&#973;&nu; &nu;&alpha; &kappa;&#940;&nu;&omicron;&upsilon;&nu; &chi;&rho;&#942;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &sigma;&tau;&omicron; &pi;&lambda;&alpha;&#943;&sigma;&iota;&omicron; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&kappa;&pi;&alpha;&iota;&delta;&epsilon;&upsilon;&tau;&iota;&kappa;&#942;&sigmaf; &delta;&iota;&alpha;&delta;&iota;&kappa;&alpha;&sigma;&#943;&alpha;&sigmaf;.</li>

Ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες - ECTS (κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες)

Το σύστημα κατοχύρωσης πιστωτικών μονάδων που χρησιμοποιεί το ΜΠΣ Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία είναι το European Credit Transfer and Accumulation System Standard (ECTS). Ο φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει 120 ECTS. Κάθε Θ.Ε. αντιστοιχεί σε 15 ECTS, ενώ ένα ECTS αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες φόρτου εργασίας.

Αιτήσεις

Νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ξεκινά στις 6 Ιουλίου και λήγει στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 στις 11:00 π.μ. . Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • ελληνικά

Κοιτάξτε22 περισσότερα μαθήματα αποΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
2 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
5,400 EUR
Ανά θεματική ενότητα
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Άλλη