Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος ‘Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων’ είναι η προαγωγή των αρχών που διέπουν την ασφάλεια υπολογιστών, την ασφαλή λειτουργία των δικτύων και την ασφάλεια κυβερνοχώρου (Cybersecurity).

Το Πρόγραμμα καλύπτει τις αρχές σχεδιασμού των επικοινωνιακών δικτύων, τη δικανική (Forensic) υπολογιστών και δικτύων, την ασφάλεια υπολογιστών, δικτύων και κυβερνοχώρου, θέματα κρυπτογραφίας, θέματα ασφάλειας σε ασύρματα δίκτυα καθώς και θέματα που διέπουν τη Διαχείριση Κινδύνων Ασφαλείας σε Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα. Το Πρόγραμμα διδάσκει εκείνες τις εξειδικευμένες γνώσεις, που απαιτούνται για το σχεδιασμό ασφαλών συστημάτων και δικτύων.

Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που θα αποκτήσουν, μέσα από τα εξειδικευμένα εικονικά εργαστήρια ασφάλειας υπολογιστών, δικτύων και κυβερνοχώρου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση των εικονικών εργαστηρίων δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία των φοιτητών εφόσον η πρόσβαση σε αυτά είναι εξ αποστάσεως. Κατά τη χρήση των εικονικών εργαστήριων, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν ρεαλιστικά με πραγματικά εργαλεία που σχετίζονται με την ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων μέσω του υπολογιστή τους, ή της έξυπνης συσκευής τους. Οι φοιτητές παραδίδουν εργασίες βασισμένες στις εργαστηριακές ασκήσεις, για τις οποίες βαθμολογούνται.

Ως μέρος του Προγράμματος, οι φοιτητές θα μπορέσουν επίσης να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις διάφορες τεχνικές έρευνας και να αναπτύξουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες που θα χρειαστούν για τη διεκπεραίωση της Διατριβής Μάστερ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Σε όσους ενδιαφέρονται να διερύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν στα γνωστικά αντικείμενα της ασφάλειας υπολογιστών και δικτύων.

  • Φοιτητές με πρώτο πτυχίο πληροφορικής, τεχνολογίας, μηχανικής, μαθηματικών, φυσικής αλλά και άλλων ειδικοτήτων.
  • Εργαζόμενοι σε ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
  • Εργαζόμενοι σε κυβερνητικά τμήματα.
  • Εκπαιδευτές και σύμβουλοι τηλεπικοινωνιών.
  • Διευθυντικά στελέχη.
  • Άτομα τα οποία προσανατολίζονται σε αλλαγή καριέρας.

Διάρθρωση του Προγράμματος

Θεματικές Ενότητες Εξάμηνο Υποχρεωτικές / Επιλογής Προαπαιτούμενες Θ.Ε. Συν-απαιτούμενες Θ.Ε. Ώρες ECTS
ΑΥΔ 513 Δίκτυα Επικοινωνιών 1 Υποχρεωτική 250 - 300 10
ΑΥΔ 620 Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων 1 Υποχρεωτική 250 - 300 10
ΑΥΔ 621 Κρυπτογραφία 1 Υποχρεωτική 250 - 300 10
ΑΥΔ 521 Δικανική Υπολογιστών και Δικτύων 2 Υποχρεωτική 250 - 300 10
ΑΥΔ 622 Διαχείριση Κινδύνων Ασφαλείας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 2 Υποχρεωτική 250 - 300 10
ΣΑΕ 521 Ερευνητικές Μέθοδοι 2 Υποχρεωτική 250 - 300 10
ΑΥΔ701Α Διατριβή Μάστερ Ι 3 Υποχρεωτική ΑΥΔ513, ΑΥΔ620, ΑΥΔ621, ΣΑΕ521 ΑΥΔ521, ΑΥΔ622 375 - 450 10
ΑΥΔ701Β Διατριβή Μάστερ ΙΙ 3 Υποχρεωτική ΑΥΔ513, ΑΥΔ620, ΑΥΔ621, ΣΑΕ521, ΑΥΔ622 ΑΥΔ701Α 375 - 450 20
Σύνολο 2250-2700 90

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

  • Κάτοχος πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

Αξιοποίηση Τίτλου Σπουδών

Οι απόφοιτοι του ΜΠΣ "Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων" μπορούν να αξιοποιήσουν τον τίτλο σπουδών τους, μεταξύ άλλων, σε εταιρείες τεχνολογίας, πληροφορικής, κινητής τηλεφωνίας, τηλεπικοινωνιών, σε συμβουλευτικούς οίκους, σε κυβερνητικές υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με την προστασία υπολογιστών και δικτύων.

Αιτήσεις

Αιτήσεις εισδοχής στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από τις 6 Ιουλίου έως τις 5 Σεπτεμβρίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Κόστος & Συνδρομές

Τα δίδακτρα του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων» ανέρχονται στο συνολικό ποσό των €5400. Τα δίδακτρα της κάθε εξαμηνιαίας Θεματικής Ενότητας είναι €675 και τα δίδακτρα για τη διατριβή Μάστερ είναι €1350. Ο φοιτητής καταβάλλει ετησίως ποσό διδάκτρων ανάλογο με τις επιλογές του.

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το διαχειριστικό κόστος / τα δίδακτρα (ανάλογα με το επίπεδο σπουδών του προγράμματος) της κάθε Θεματικής Ενότητας θα είναι κατά 10% μειωμένα.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • ελληνικά

Κοιτάξτε22 περισσότερα μαθήματα αποΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Duration
2 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
5,400 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Άλλη