Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος ‘Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας’ είναι η προαγωγή των αρχών που διέπουν το σχεδιασμό και λειτουργία των κυψελοειδών και άλλων ασύρματων ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (π.χ. 2G/3G/4G, 802). Το Πρόγραμμα καλύπτει τις αρχές σχεδιασμού, τις αρχιτεκτονικές τους, τη διαστασιολόγηση τους, θέματα ασφαλείας, και παραδείγματα εφαρμογών και υπηρεσιών. Το Πρόγραμμα διδάσκει εκείνες τις εξειδικευμένες γνώσεις, θεωρίες, τεχνολογίες και τεχνικές, που απαιτούνται για το σχεδιασμό συστημάτων κινητής τηλεφωνίας (π.χ. GSM, UMTS, LTE κλπ), και άλλων ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων μικρής, μεσαίας, και μεγάλης κλίμακας.

Οι φοιτητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που θα αποκτήσουν, μέσα από τις εξειδικευμένες ενότητες των Εργαστηρίων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ενότητες των εργαστηρίων δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών αλλά διεξάγονται εξ αποστάσεως όπως και οι υπόλοιπες θεματικές ενότητες. Κατά τη διάρκεια αυτών των ενοτήτων, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν ρεαλιστικά ασύρματα συστήματα / δίκτυα, μέσω της χρήσης ασύρματων εξομοιωτών (simulators), να σχεδιάσουν και να δοκιμάσουν αλγορίθμους εντοπισμού ασύρματων χρηστών για εφαρμογές τύπου Location Based Services (LBS), και να πειραματιστούν με εφαρμογές ασφαλείας μέσω του υπολογιστή τους. Οι φοιτητές παραδίδουν εργασίες βασισμένες στις εργαστηριακές ασκήσεις, για τις οποίες βαθμολογούνται.

Ως μέρος του Προγράμματος, οι φοιτητές θα μπορέσουν επίσης να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις διάφορες τεχνικές έρευνας και να αναπτύξουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες που θα χρειαστούν για τη διεκπεραίωση της Διατριβής Μάστερ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Φοιτητές με πρώτο πτυχίο πληροφορικής, τεχνολογίας, μηχανικής, μαθηματικών, φυσικής αλλά και άλλων ειδικοτήτων.
  • Εργαζόμενοι σε ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
  • Εργαζόμενοι σε κυβερνητικά τμήματα.
  • Εκπαιδευτές και σύμβουλοι τηλεπικοινωνιών.
  • Διευθυντικά στελέχη.
  • Άτομα τα οποία προσανατολίζονται σε αλλαγή καριέρας.

Διάρθρωση του Προγράμματος

Θεματικές Ενότητες Εξάμηνο Υποχρεωτικές / Επιλογής Προαπαιτούμενες Θ.Ε. Συν-απαιτούμενες Θ.Ε. Ώρες ECTS
ΣΑΕ 511 Ψηφιακές Επικοινωνίες / Digital Communications 1 Υποχρεωτική 250 - 300 10
ΣΑΕ 610 Ασύρματες Επικοινωνίες / Wireless Communications 1 Υποχρεωτική 250 - 300 10
ΑΥΔ 620 Ασφάλεια Υπολογιστών και δικτύων / Computer and Network Security 1 Υποχρεωτική 250 - 300 10
ΣΑΕ 521 Ερευνητικές Μέθοδοι / Research Methods 2 Υποχρεωτική 250 - 300 10
ΣΑΕ 613 Επικοινωνιακά Συστήματα / Communication Systems 2 Υποχρεωτική ΣΑΕ511 250 - 300 10
ΣΑΕ 612 Διάχυτη Υπολογιστική / Mobile and Ubiquitous Computing 2 Υποχρεωτική ΣΑΕ610 250 - 300 10
ΣΑΕ 611 Εργαστήριο Ι 3 Υποχρεωτική ΣΑΕ511, ΣΑΕ610 ΣΑΕ613 375 - 450 15
ΣΑΕ 621 Εργαστήριο ΙΙ 4 Υποχρεωτική ΣΑΕ511, ΣΑΕ610 ΣΑΕ613 375 - 450 15
ΣΑΕ701A Διατριβή Μάστερ Ι 3 Υποχρεωτική ΣΑΕ511, ΣΑΕ521, ΣΑΕ610, ΣΑΕ613 375 - 450 15
ΣΑΕ701B Διατριβή Μάστερ ΙΙ 4 Υποχρεωτική ΣΑΕ511, ΣΑΕ521, ΣΑΕ610, ΣΑΕ611, ΣΑΕ612, ΣΑΕ620 ΣΑΕ701A 375 - 450 15
Σύνολο 3000 - 3600 120

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

  • Κάτοχος πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

Αξιοποίηση Τίτλου Σπουδών

Οι απόφοιτοι του ΜΠΣ "Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας" μπορούν να αξιοποιήσουν τον τίτλο σπουδών τους, μεταξύ άλλων, σε εταιρείες τεχνολογίας, πληροφορικής, κινητής τηλεφωνίας, τηλεπικοινωνιών, σε συμβουλευτικούς οίκους και σε κυβερνητικές υπηρεσίες.

Αιτήσεις

Αιτήσεις εισδοχής στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από τις 6 Ιουλίου έως τις 5 Σεπτεμβρίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Κόστος & Συνδρομές

Το κόστος σε κάθε Θεματική Ενότητα ανέρχεται σε 450€, ενώ το κόστος του κάθε εργαστηρίου είναι 675€. Το κόστος της Διατριβής Μάστερ ανέρχεται σε 1,350€.

Το συνολικό κόστος της φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας ανέρχεται σε 5,400€.

Σε ό,τι αφορά στα δίδακτρα/διαχειριστικό κόστος, και για το 2017-2018 θα ισχύσει έκπτωση 10%.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • ελληνικά

Κοιτάξτε22 περισσότερα μαθήματα αποΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Duration
2 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
5,400 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Άλλη