Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Πιστοποιητικό εγγραφής αριθ. 2001 / HE08 / 006. NQF 7; SAQA ID: 99724. (135 πιστώσεις)


Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να ανταποκριθεί στην αυξημένη ανάγκη για επαγγελματίες εκπαιδευτικούς στη Νότια Αφρική. Η διδασκαλία ενδιάμεσης φάσης της μεταπτυχιακής πιστοποίησης στην εκπαίδευση (PGCE) απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση στην ενδιάμεση φάση αφού έχουν ολοκληρώσει ένα κατάλληλο τριετές πτυχίο ή αναγνωρισμένο εθνικό δίπλωμα.


Απαιτήσεις εισδοχής

  • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις ενός πτυχίου πανεπιστημίου (ή εγκεκριμένου πτυχίου τουλάχιστον 360 μονάδων σε επίπεδο NQF 6) από δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαπιστευμένο από αναγνωρισμένο τοπικό ή ξένο φορέα διαπίστευσης πριν από την έναρξη της ακαδημαϊκής έτος.
  • Το προηγούμενο πτυχίο (ή το εγκεκριμένο δίπλωμα) πρέπει να παρέχει μια ευρεία βάση γνώσεων κατάλληλη για τη διδασκαλία στην ενδιάμεση φάση (IP), δηλαδή αγγλικά, αφρικανικά και δύο διδακτικά μαθήματα IP, στο επίπεδο 5 του NQF (πανεπιστημιακές σπουδές σε επίπεδο πρώτου έτους) ή επίπεδο NQF 6 (επίπεδο βαθμού δευτέρου έτους). Τα μαθήματα ΔΔ διδασκαλίας είναι τα μαθηματικά, η επιστήμη και η τεχνολογία, οι κοινωνικές επιστήμες και οι δεξιότητες ζωής.
  • Οι κάτοχοι των πολυεπιστημονικών πτυχίων (ή των εγκεκριμένων πτυχίων) χωρίς την κύρια εστίαση σε ένα μόνο πεδίο που σχετίζεται με τη διδασκαλία θα μπορούσαν να επιτραπούν στο πρόγραμμα, υπό τον όρο ότι οι κλάδοι υποστηρίζουν τις απαιτήσεις μάθησης για την ΠΕ και τα μαθήματα που θα διδαχθούν μεταφέρονται στο NQF 5 ή NQF 6.
  • Οι κάτοχοι επικεντρωμένων πτυχίων (ή εγκεκριμένων πτυχίων) που δεν διαθέτουν επαρκώς ευρεία βάση γνώσεων ή επαρκή εξειδίκευση σε ένα θέμα ΙΡ μπορεί να υποχρεούνται να εγγραφούν ταυτόχρονα σε διδακτικά μαθήματα (ελάχιστο NQF 5) κατά την εγγραφή τους στο ΠΕΕΚ.


Χρονική δέσμευση

  • Ένα έτος πλήρους απασχόλησης.
  • Δύο έως τρία έτη μερικής απασχόλησης.
  • Στην Πανεπιστημιούπολη.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε2 περισσότερα μαθήματα αποCornerstone Institute »

Τελευταία ενημέρωση November 26, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Ημερομηνία έναρξης
Ιούλιος 2019
Ιαν. 2020
Duration
1 - 3 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
47,925 ZAR
Ανά έτος. Τα δίδακτρα είναι διπλάσιο για τους διεθνείς φοιτητές. (Εξαιρούνται οι αφρικανικές χώρες). Μπορεί να ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.
Deadline
Ιούνιος 20, 2019
For your convenience, applications can be submitted online, via fax or email, or in person on campus.
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
For your convenience, applications can be submitted online, via fax or email, or in person on campus.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ιούλιος 2019
Ημερομηνία λήξης
Απρ. 30, 2020
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ιούνιος 20, 2019
For your convenience, applications can be submitted online, via fax or email, or in person on campus.
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 2020
Ημερομηνία λήξης
Νοεμ. 30, 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
For your convenience, applications can be submitted online, via fax or email, or in person on campus.

Ιούλιος 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ιούνιος 20, 2019
For your convenience, applications can be submitted online, via fax or email, or in person on campus.
Ημερομηνία λήξης
Απρ. 30, 2020

Ιαν. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
For your convenience, applications can be submitted online, via fax or email, or in person on campus.
Ημερομηνία λήξης
Νοεμ. 30, 2019
Άλλη