Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ανανεώσιμη Ενέργεια

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Το πανεπιστημιακό δίπλωμα πανεπιστημίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου των Καναρίων Νήσων ανταποκρίνεται στην τάση των εθνών και των εταιρειών να γνωρίζουν όλο και περισσότερο τον στόχο της καταπολέμησης της ρύπανσης, της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και της μείωσης της χρήσης καύσιμα ορυκτής προέλευσης. Ένας αναπτυσσόμενος τομέας που απαιτεί προετοιμασμένους, ευέλικτους και ευέλικτους επαγγελματίες.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο διαφοροποιείται σε αυτό το Master από:

 • Οργανώνουμε μικρές ομάδες για να ευνοηθεί η άμεση επαφή με τον επαγγελματικό τομέα και το δίκτυό σας.
 • Θα έχετε τεχνικές επισκέψεις σε εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ενέργειας, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν αυτό που μαθαίνετε στην τάξη.
 • Θα χρησιμοποιήσετε ενημερωμένα εργαλεία ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ανάπτυξη έργων όπως το WASP για αιολική ενέργεια.

Γιατί η ΕΕ

 • Καινοτόμο μοντέλο μάθησης
 • Τεχνολογία στην τάξη. Είμαστε έτοιμοι
 • Διεθνής
 • Ενεργοί δάσκαλοι με σταθερή επαγγελματική πορεία.

Πρόσβαση

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, ο φοιτητής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις που ορίζονται στο RD 1393/2007 (άρθρο 16):

 • Να είναι κάτοχος επίσημου ισπανικού πανεπιστημιακού πτυχίου ή άλλου πτυχίου που εκδίδεται από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκει σε άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και επιτρέπει την πρόσβαση στην εκπαίδευση του Δασκάλου.
 • Ομοίως, οι απόφοιτοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σύμφωνα με εκπαιδευτικά συστήματα εκτός του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρίς να χρειάζεται να αναγνωριστούν τα προσόντα τους, μετά από επαλήθευση από το Πανεπιστήμιο ότι πιστοποιούν επίπεδο εκπαίδευσης ισοδύναμο με τα αντίστοιχα επίσημα ισπανικά πανεπιστημιακά πτυχία και ότι επιτρέπουν στην χώρα έκδοσης τον τίτλο πρόσβασης στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

Η πρόσβαση με τον τρόπο αυτό δεν συνεπάγεται, εν πάση περιπτώσει, την αναγνώριση του προηγούμενου τίτλου που κατέχει ο ενδιαφερόμενος, ούτε την αναγνώρισή του για άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους της μελέτης του μεταπτυχιακού διπλώματος.

Η είσοδος Προφίλ

Το προτεινόμενο προφίλ εισοδήματος προσδιορίζεται στις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Αρχιτέκτονες
 • Τεχνικοί αρχιτέκτονες
 • Μηχανικοί κτιρίων
 • Μηχανικοί Δρόμων και Λιμένων Δρόμων
 • Μηχανικοί Δημοσίων Έργων
 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Βιομηχανικοί Μηχανικοί
 • Απόφοιτοι στους τομείς της Πολιτικής και Βιομηχανικής Κατασκευής και Κατασκευής.
 • Επαγγελματίες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου. και ότι πιστοποιούν επαρκή πείρα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

πρόγραμμα Σπουδών

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (6ΕΚ)

 • Το ενεργειακό και ηλεκτρικό πλαίσιο
 • Συμβατικές ενέργειες
 • Ενέργειες και περιβάλλον
 • Κοινοτικό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο
 • Ενεργειακή απόδοση

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. (6ECTS)

 • Εισαγωγή και φυσικά θεμέλια
 • Εξοπλισμός υποδομής
 • Συστήματα ελέγχου, λειτουργίας και συντήρησης
 • Έργο υδραυλικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής

ΕΝΟΤΗΤΑ III. ΒΙΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ. (6ECTS)

 • γενικές έννοιες
 • Θερμοχημικές θεραπείες
 • Βιολογικές θεραπείες
 • Βιοκαύσιμα

ΕΝΟΤΗΤΑ IV. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. (6ECTS)

 • εισαγωγή
 • Σχεδιασμός δικτύων συνδεδεμένων συστημάτων
 • Σχεδιασμός του συστήματος εκκένωσης
 • Σχεδιασμός απομονωμένων συστημάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ V. ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. (6ECTS)

 • Περιγραφή των θερμικών συστημάτων
 • Κριτήρια σχεδιασμού για θερμικά συστήματα
 • Περιγραφή των θερμοηλεκτρικών συστημάτων
 • Κριτήρια σχεδιασμού για θερμοηλεκτρικά συστήματα

ΕΝΟΤΗΤΑ VI. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΥ. (6ECTS)

 • Μελέτη των πόρων αιολικής ενέργειας
 • Περιγραφή των ανεμογεννητριών
 • Σχεδιασμός αιολικών πάρκων
 • Ενσωμάτωση αιολικών πάρκων στο ηλεκτρικό δίκτυο

ΕΝΟΤΗΤΑ VII. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. (6ECTS)

 • Γεωθερμική ενέργεια
 • Ενέργεια υδρογόνου και κυψέλες καυσίμου
 • Ενέργειες της θάλασσας

ΕΝΟΤΗΤΑ VIII. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. (6ECTS)

 • Διαχείριση και ανάπτυξη υδραυλικών έργων
 • Διαχείριση και ανάπτυξη έργων βιομάζας και βιοκαυσίμων
 • Διαχείριση και ανάπτυξη έργων ηλιακής ενέργειας
 • Διαχείριση και ανάπτυξη έργων αιολικής ενέργειας

ΕΝΟΤΗΤΑ IX. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. / ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (6ΕΚΤ)

 • Οργάνωση και διαχείριση της εταιρείας
 • Διαχείριση προϊόντων, μάρκετινγκ και επικοινωνία
 • Χρηματοοικονομική και λογιστική διαχείριση
 • Δημιουργία επιχειρήσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ X. ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΕΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. (6ECTS)

Τελευταία ενημέρωση Ιούν. 2018

Σχετικά με τη Σχολή

To provide our students with a comprehensive education, educating leaders and professionals who are prepared to respond to the needs of a global world, to contribute value in their professions and to ... περαιτέρω

To provide our students with a comprehensive education, educating leaders and professionals who are prepared to respond to the needs of a global world, to contribute value in their professions and to social progress through an entrepreneurial spirit and social commitment. Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη