Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Είμαστε ένα παγκόσμιο κολέγιο συνεπώς όλα τα μαθήματα μας είναι online μαθήματα. Προσφέρουμε:

- Εκπαιδευτικά Πιστοποιητικά Εκκαθάρισης και Προώθησης

- Πιστοποιητικό του Ιδρύματος Φορτηγών

- Εκκαθάριση και προώθηση διδακτικού μαθήματος

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μαθήματα είναι παρακάτω.

Πειραματικά πιστοποιητικά Πωλήσεων Ναυτιλιακών Πλοίων

Αυτά τα μαθήματα θα καλύπτουν τη ναυτιλία και τις πωλήσεις για να προετοιμάσουν ένα στελέχη πωλήσεων σε αυτόν τον κλάδο.

Συμπληρώστε και τα 8 Πιλοτικά Πιστοποιητικά και μπορείτε να γράψετε το Δίπλωμα Πωλήσεων Ναυτιλίας.

Μπορείτε να ολοκληρώσετε το δίπλωμά σας ως ένα μόνο μάθημα (με χαμηλότερο κόστος) ή να συμπληρώσετε τα μαθήματα Pilot Certificate ξεχωριστά για να συγκεντρώσετε όλες τις πιστωτικές σας μονάδες για να αποκτήσετε το πτυχίο σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν σκοπεύετε να αποκτήσετε το δίπλωμά σας, συνιστούμε να επιχειρήσετε τα μαθήματα Pilot Certificate με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω. Απαιτήσεις μαθήματος

 • Αγγλικά, όλα τα μαθήματα είναι γραμμένα στα αγγλικά, καθώς είναι η κύρια γλώσσα της παγκόσμιας επιχείρησης.
 • Υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο και εκτυπωτής (εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε το μάθημα).
 • Μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Χρόνος που προορίζεται για σπουδές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μαθήματος
Δομή του μαθήματος 2 εβδομάδες μερικής απασχόλησης ή 4 ημέρες με πλήρη απασχόληση.

Ένα μαλακό αντίγραφο της πλήρους ενότητας μαθημάτων σας σε μορφή PDF θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πανεπιστημιούπολη για να το κατεβάσετε. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να εκτυπώσετε ένα έντυπο για σκοπούς μελέτης εάν το επιλέξετε.

 • Τελική βαθμολογία = 100%
 • Σημείο περάσματος = 65%
Υποστήριξη μαθητευομένων
 • Προσωπικό e-Tutor - Θα διοριστεί ένας προσωπικός e-Tutor, όλη η επικοινωνία με τον e-Tutor θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ηλεκτρονικό σας Εκπαιδευτή οποτεδήποτε σχετικά με την πορεία σας.
 • Student Forum - Ένα φοιτητικό φόρουμ διατίθεται ηλεκτρονικά στο e-Campus για συζητήσεις, ερωτήσεις και δικτύωση με όμοιους συναδέλφους
Περνώντας το μάθημά σας Όταν περάσετε το μάθημά σας, θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στόχος Μαθήματος Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
 • Διασφαλίστε μια θέση στον κλάδο Πωλήσεων Ναυτιλιακών Πλοίων
 • Να είστε επιλέξιμοι για προαγωγή στην εταιρεία σας
 • Να είστε βέβαιοι ότι είστε επαγγελματικά εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι για τη ναυτιλιακή βιομηχανία ναυτιλιακών πωλήσεων
1. Πιστοποιητικό ορολογίας αποστολής

Πρόκειται για το πρώτο από τα οκτώ μαθήματα πιλότων στο δίπλωμα Πωλήσεων Ναυτιλίας. Περίγραμμα μαθήματος

 • Γλωσσάριο Όρων Βιομηχανίας. Πάνω από 50 σελίδες βιομηχανικής ορολογίας.
2. Πιστοποιητικό διεθνούς εμπορίου και ναυτιλίας

Πρόκειται για το δεύτερο από τα οκτώ Πιλοτικά μαθήματα στο Δίπλωμα Πωλήσεων Ναυτιλίας. Περίγραμμα μαθήματος

 • Οι πρώτες μέρες της εμπορικής ναυτιλίας
 • Διεθνές εμπόριο και ναυτιλία
 • Εμπορικές διαδρομές και ναυτιλιακές διαδρομές
 • Πολιτικές του Παγκόσμιου Εμπορίου
 • Βιομηχανικά Θέματα
 • Περιβάλλον και ναυτιλία
3. Πιστοποιητικό Containerisation

Πρόκειται για το τρίτο από τα οκτώ μαθήματα πιλότων στο δίπλωμα Πωλήσεων Ναυτιλίας. Περίγραμμα μαθήματος

 • Εμπόριο γραμμών
 • Το δοχείο
 • Τύποι δοχείων
 • Μεταφορές και χρεώσεις
 • Διαδικασίες και έγγραφα αποστολής εμπορευματοκιβωτίων
 • Συσκευασία ενός εμπορευματοκιβωτίου
 • Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων στη θύρα
 • Τοποθετήστε την ασφάλιση σε δοχεία
 • Εξασφάλιση εμπορευματοκιβωτίων επί του πλοίου
 • Κατηγορίες πλοίων εμπορευματοκιβωτίων
 • Εξαγωγή συναλλαγών σε 10 εύκολα βήματα
 • Εισαγωγή συναλλαγής σε 10 εύκολα βήματα
4. Πιστοποιητικά σκαφών, τύπων φορτίου και τρόπων μεταφοράς

Πρόκειται για το τέταρτο από τα οκτώ μαθήματα πιλότων στο δίπλωμα Πωλήσεων Ναυτιλίας. Περίγραμμα μαθήματος

 • Τύποι σκαφών
 • Τύποι φορτίου
 • Διακοπή Ναυτιλίας
 • Μαζική αποστολή
 • Υπηρεσία Tramp
 • Σιδηροδρομικές μεταφορές
 • Οδική μεταφορά
 • Διατροπική έναντι πολλαπλών μεταφορών
5. Διεθνές Πιστοποιητικό Συμβολαίων και Πληρωμών

Πρόκειται για το πέμπτο από τα οκτώ μαθήματα πιλότων στο δίπλωμα Πωλήσεων Ναυτιλίας. Περίγραμμα μαθήματος

 • Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
 • Σύμβαση παρακράτησης
 • Προετοιμασία διεθνών συμβάσεων πωλήσεων
 • Incoterms - Επισκόπηση
 • Μέθοδοι πληρωμής στο διεθνές εμπόριο
 • Εισαγωγή στο UCP 600
6. Πιστοποιητικό διεθνών τελωνειακών και ναυτιλιακών εγγράφων

Πρόκειται για το έκτο από τα οκτώ μαθήματα πιλότων στο δίπλωμα Πωλήσεων Θαλάσσιων Πλοίων. Περίγραμμα μαθήματος

 • Έγγραφα ερευνών
 • Έγγραφα Οδηγιών
 • Έγγραφα μεταφοράς
 • Ασφαλιστικά έγγραφα
 • Έγγραφα τελωνείων
 • Έγγραφα ελέγχου
 • Έγγραφα χρηματοδότησης
 • Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας
7. Πιστοποιητικό παικτών ρόλων αποστολής

Πρόκειται για το έβδομο από τα οκτώ μαθήματα πιλότων στο δίπλωμα Πωλήσεων Ναυτιλίας. Περίγραμμα μαθήματος

 • Εξαγωγέας και εισαγωγέας
 • Μεταφορείς Ωκεανών και Ιδιοκτήτες Πλοίων
 • Ναυτιλιακούς πράκτορες
 • Διεθνής Μεταφορέας Εφοδιασμού Ωκεανών
 • Εσωτερικοί μεταφορείς
 • Μεσίτες πλοίων
 • Μεταφορείς φορτίων
 • Τελωνεία και ειδικοί φόροι κατανάλωσης
 • Λιμάνια, λιμάνια και τερματικούς σταθμούς
 • Αποθήκες και αποθήκες
 • Στρατηγική συνεργασία μεταξύ των μεταφορέων
 • Ναυτική Ασφάλιση και Ασφαλιστές
 • Ναυτιλιακοί σύλλογοι
8. Πωλήσεις και υπηρεσίες στη ναυτιλία

Αυτή είναι η όγδοη και τελική Πιλοτική πορεία στο Δίπλωμα Πωλήσεων Ναυτιλίας. Περίγραμμα μαθήματος

 • Τι είναι οι πωλήσεις και το μάρκετινγκ;
 • Τεχνικές προσωπικής πώλησης
 • Διαχείριση Πελατών
 • Το προσωπικό σας σχέδιο επιτυχίας

Ναυτιλιακό Δίπλωμα Πωλήσεων Πλοίων

Αυτό το μάθημα θα καλύψει την παγκόσμια ναυτιλία και τις πωλήσεις για την προετοιμασία ενός στελέχους πωλήσεων σε αυτόν τον κλάδο. Αυτό το μάθημα είναι επίσης κατάλληλο για τους αντιπροσώπους πωλήσεων που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ναυτιλιακή Βιομηχανία.

8 Ενότητες άνω των 5 μηνών μερικής φοίτησης ή 5 εβδομάδων πλήρους φοίτησης.

 1. Πιστοποιητικό ορολογίας αποστολής
 2. Πιστοποιητικό Διεθνούς Εμπορίου και Ναυτιλίας
 3. Πιστοποιητικό Containerisation
 4. Πλοία, τύποι φορτίου και πιστοποιητικό μεταφοράς τρόπων μεταφοράς
 5. Διεθνές Πιστοποιητικό Συμβολαίων και Πληρωμών
 6. Διεθνές πιστοποιητικό τελωνειακών και ναυτιλιακών εγγράφων
 7. Πιστοποιητικό αναπαραγωγής ρόλων αποστολής
 8. Πωλήσεις και υπηρεσίες στη ναυτιλία
Μελέτες μερικής φοίτησης - Όπου μελετάτε με μερική απασχόληση τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μας πρόγραμμα κατάρτισης.

Πλήρης μελέτη - Όταν αφαιρείτε την εργασία σας για να σπουδάσετε με πλήρη απασχόληση χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μας πρόγραμμα κατάρτισης.

Απαιτήσεις μαθήματος

 • Αγγλικά, όλα τα μαθήματα είναι γραμμένα στα αγγλικά, καθώς αυτή είναι η κύρια γλώσσα της παγκόσμιας επιχείρησης,
 • Υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο και εκτυπωτής (εάν θέλετε να εκτυπώσετε τις σημειώσεις του μαθήματος),
 • Μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
 • Χρόνος που προορίζεται για σπουδές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μαθήματος.
Δομή μαθημάτων

8 Ενότητες άνω των 5 μηνών μερικής απασχόλησης ή 5 εβδομάδες πλήρους απασχόλησης.

Συνιστώμενος χρόνος μελέτης που έχει τεθεί κατά μέρος - συνιστούμε 5 έως 7 ώρες την εβδομάδα για κάθε πιστοποιητικό / υποψήφιο, δηλαδή το μάθημα πιστοποιητικού πιλότου 2 εβδομάδων μερικής απασχόλησης θα χρειαστεί 10 με 15 ώρες. Ο χρόνος θα ποικίλλει ανάλογα με την αρχική γνώση του μαθητή από το υλικό του μαθήματος.

Ένα μαλακό αντίγραφο της πλήρους ενότητας μαθημάτων σας σε μορφή PDF θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πανεπιστημιούπολη για να το κατεβάσετε. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να εκτυπώσετε ένα έντυπο για σκοπούς μελέτης εάν το επιλέξετε.

Συνολικό άθροισμα όλων των πιλοτικών εξετάσεων σας = 40% της τελικής βαθμολογίας σας. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν δύο ηλεκτρονικές εξετάσεις με χρονικό όριο για κάθε ενότητα.

Ανάθεση = 20% της τελικής σας βαθμολογίας. Απαιτείται μια εργασία στο τέλος του μαθήματος, η αποστολή θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα πρέπει να την υποβάλετε ξανά στον εκπαιδευτή σας για βαθμολόγηση και ανατροφοδότηση.

Τελική εξέταση = 40% του τελικού σας σημειώματος. Η τελική εξέταση θα διεξαχθεί στο διαδίκτυο με χρονικό όριο και θα περιλαμβάνει όλο το υλικό του μαθήματος.

 • Τελική βαθμολογία = 100%
 • Σημείο περάσματος = 65%
Υποστήριξη μαθητευομένων
 • Online εξετάσεις - Κάθε εβδομάδα θα σας αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας ειδοποιεί για τις εξετάσεις που πρέπει να ολοκληρώσετε από εσάς. Αυτές οι εξετάσεις σας βοηθούν στις σπουδές σας και σας κρατούν σε καλό δρόμο με το χρονοδιάγραμμα μαθημάτων. Συνεισφέρουν επίσης το 40% της συνολικής βαθμολογίας,
 • Προηγούμενα έγγραφα εξετάσεων είναι διαθέσιμα για λήψη με τις σημειώσεις μαθημάτων σας,
 • Προσωπικό σχέδιο μαθήματος - Ο ε-Διδάσκων σας θα επικοινωνήσει μαζί σας μία φορά την εβδομάδα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών σας και θα σας παρακινήσει να συνεχίσετε με το πρόγραμμα σπουδών σας,
 • Προσωπικό e-Tutor - Θα διοριστεί ένας προσωπικός e-Tutor, όλη η επικοινωνία με τον e-Tutor θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ηλεκτρονικό σας Εκπαιδευτή οποτεδήποτε σχετικά με την πορεία σας.
 • Φόρουμ φοιτητών - Ένα φοιτητικό φόρουμ διατίθεται ηλεκτρονικά στο e-Campus για συζητήσεις, ερωτήσεις και δικτύωση με όμοιους συναδέλφους.
Περνώντας την πορεία σας

Περνώντας στο μάθημά σας θα:

 • Στείλτε ένα πρωτότυπο δίπλωμα μέσω ταχυδρομείου και
 • Ένας πίνακας εξειδικευμένων δοχείων,
 • Επιπλέον ένα δώρο για το ShippingCollege.
Στόχος μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:

 • Εξασφαλίστε μια θέση στη βιομηχανία ναυτιλιακών ναυτιλιακών πωλήσεων,
 • Να είστε επιλέξιμοι για προαγωγή στην εταιρεία σας,
 • Να είστε βέβαιοι ότι είστε επαγγελματικά εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι για τη ναυτιλιακή βιομηχανία ναυτιλιακών πωλήσεων.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε5 περισσότερα μαθήματα αποShippingCollege »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Duration
2 - 5 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
520 USD
Οι όροι πληρωμής είναι διαθέσιμοι - Οι μηνιαίοι όροι πληρωμής ή το σχέδιο πληρωμής Pay as you go
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Άνοιγμα εγγραφής

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη