Μάθημα εξειδίκευσης COVID-19 Webinar Crisis Management

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

coronavirus, corona, virus

παρουσίαση

Το επταήμερο Covid-19 Crisis Management Course προσφέρει τα εργαλεία για να περάσει από τη φάση 2 της έκτακτης ανάγκης. Για να επανεκκινήσετε με ασφάλεια και να μάθετε να διαχειρίζεστε όλες τις δύσκολες καταστάσεις σε μεμονωμένες περιοχές της εταιρείας. Η πρώτη ενότητα ασχολείται με το ζήτημα των νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με το Covid, όπως οι υποχρεώσεις του εργοδότη για την αποχέτευση των χώρων και την αστική και ποινική ευθύνη του επιχειρηματία σε περίπτωση μεταδοτικής σύμβασης στην εταιρεία. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τα φορολογικά μέτρα για τις εταιρείες, από εκπτώσεις φόρου για το κόστος απολύμανσης στο χώρο εργασίας, έως προτάσεις για τις προθεσμίες πληρωμής των εισφορών. Η τρίτη ενότητα του μαθήματος είναι αφιερωμένη στο νομοθετικό διάταγμα 231/2001 και στο Whistleblowing. Με μια εις βάθος ματιά στα πρωτόκολλα Covid-19 και τις κρατικές ενισχύσεις που συνδέονται με την πανδημία. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές, οι νέες συνήθειες χρηστών και καταναλωτών και ο ρόλος του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά τη διάρκεια του κλειδώματος είναι το θέμα της τέταρτης ενότητας. Οι κίνδυνοι κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του οικονομικού εγκλήματος με τις ενδείξεις της Τράπεζας της Ιταλίας και του UIF, από την άλλη πλευρά, βρίσκονται στο κέντρο της πέμπτης ενότητας. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί το αντικείμενο της έκτης ενότητας, ενώ η έβδομη παρουσιάζει τη διαχείριση των κινδύνων στην εταιρεία και την προστασία και ανάπτυξη της επιχείρησης.

Παραλήπτες

Οι λειτουργίες που επηρεάζονται περισσότερο είναι: Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Διαχείριση κινδύνων, Εταιρικός δανεισμός, Εσωτερικός έλεγχος, Συμμόρφωση, Καταγγελία, Νομική και Φορολογική. Συγκεκριμένα, διευθυντές και γενικοί διευθυντές που πρέπει να διαχειριστούν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

δομή

Το μάθημα εξειδίκευσης "Crisis Management Covid-19" διαρθρώνεται σε επτά ενότητες, που αντιστοιχούν σε επτά ημέρες εκπαίδευσης, με απογευματινή παρακολούθηση στην εικονική τάξη "GoToMeeting", στην οποία μπορεί να προστεθεί προαιρετικά η δραστηριότητα ηλεκτρονικής μάθησης και η πιστοποίηση δεξιοτήτων παραγωγή.

πρόγραμμα

Ενότητα 1

Τελετή εγκαινίων

Έναρξη της συνάντησης: Καθ. Δρ. Sergio Silvestri (Γενικός Διευθυντής - Ιταλική Σχολή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες)

Συζήτηση ομάδας

Ηχεία:

 • Alberto Armani (Επικεφαλής της ομάδας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - UBI Banca)
 • Avv. Tiziana Ballarini (Πρόεδρος AssoAML, Of Counsel PwC TLS)
 • Καθ. Δρ. Edoardo Faletti (Επικεφαλής Επιχειρήσεων Διαχείρισης Κινδύνων - Banco BPM)
 • Καθ. Av. Stefano Loconte (Managing Partner - Loconte & Partners)
 • Καθ. Avv. Marco Martorana (Πρόεδρος της ASSOdata -Studio Legale Martorana)
 • Καθηγητής Dr. Maurizio Pimpinella (Πρόεδρος της Ένωσης Παροχέων Υπηρεσιών Πληρωμών)
 • Avv. Fabrizio Vedana (Συνεργάτης, ιδρυτής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Asso AML)

Νομικές επιπτώσεις

Καθ. Av. Stefano Loconte, Loconte & Partners | Διευθύνων σύμβουλος

Μια ασφαλής ανάκαμψη

Ενδείξεις για εταιρείες:

 • Σενάριο αναφοράς (DL Cura Italia DL Liquidity, DPCM 26 Απριλίου 2020, DPCM 17 Μαΐου 2020, Κοινό πρωτόκολλο 24 Απριλίου 2020, κοινόχρηστα πρωτόκολλα για συγκεκριμένους τομείς, εταιρικά πρωτόκολλα)
 • Εκπληρώσεις που επιβαρύνουν τον εργοδότη (π.χ. αποχέτευση εργασιακών περιβαλλόντων, διαχείριση χώρων εργασίας, συναντήσεις και εκδηλώσεις, ενδείξεις για ταξίδια προς και από το χώρο εργασίας κ.λπ.)
 • Λειτουργίες και υποχρεώσεις του SB και στρατηγικές μετριασμού του κινδύνου
 • Συνέπειες σε περίπτωση μη έγκρισης ή μη συμμόρφωσης με τα πρωτόκολλα ασφαλείας
 • Συγκεκριμένα, αστική και ποινική ευθύνη του εργοδότη σε περίπτωση μετάδοσης συμβάσεων στην εταιρεία: οι τελευταίες ενδείξεις από την Inail και οι αναμενόμενες κανονιστικές παρεμβάσεις
 • Διοικητική ευθύνη για αδικήματα οντοτήτων σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 231/2001

Ενότητα 2

Φορολογικές επιπτώσεις

Καθ. Av. Stefano Loconte, Loconte & Partners | Διευθύνων σύμβουλος

Φορολογικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις

Επεκτάσεις και φορολογικές πιστώσεις για την προστασία των επιχειρήσεων

 • Εκπτώσεις φόρου για τα έξοδα απολύμανσης στο χώρο εργασίας
 • Παράταση των προθεσμιών για την καταβολή εισφορών για σκοπούς φόρου εισοδήματος
 • Επεκτάσεις των προθεσμιών σχετικά με τη λειτουργία του παρακρατητή
 • Επεκτάσεις πληρωμών ΦΠΑ
 • Μείωση του φόρου εισοδήματος προσωπικού, IRES, πληρωμές IRAP που οφείλονται για το έτος 2020
 • Τροποποίηση των κανόνων του IVAFE
 • Αναβολή της αυτοματοποιημένης διαδικασίας του τέλους χαρτοσήμου στα ηλεκτρονικά τιμολόγια

Ενότητα 3

231/2001 και Whistleblowing

Fabrizio Vedana | Συνεργάτης, ιδρυτής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Asso AML.

Διοικητική ευθύνη και κίνδυνοι της πανδημίας

Η διαχείριση της έκτακτης ανάγκης

 • Νομοθετικό διάταγμα 231/01
 • Οργανωτικό μοντέλο
 • Εποπτικό όργανο
 • Ευθύνη και κυρώσεις
 • Πρωτόκολλα COVID19: ενημέρωση του μοντέλου και δραστηριότητες του SB
 • Κρατικές ενισχύσεις που συνδέονται με την έκτακτη ανάγκη COVID19 και 231 εγκλήματα
 • Whistleblowing: κανονιστικό πλαίσιο αναφοράς
 • Διαδικασίες κατά της διαφθοράς και αξιολογήσεις νομιμότητας

Ενότητα 4

PSD2 και ηλεκτρονικές πληρωμές

Καθ. Δρ. Maurizio Pimpinella | APSP

Ηλεκτρονικές πληρωμές για τη δοκιμή της πανδημίας

Πώς αλλάζουν οι συνήθειες σε ένα νέο οικοσύστημα που εξυπηρετεί επιχειρήσεις και καταναλωτές

 • Το 2020 είναι το έτος των ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Νέο σενάριο και νέες συνήθειες χρηστών και καταναλωτών
 • Φάση 2, ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος ζωής
 • Πώς το ηλεκτρονικό εμπόριο υποστήριξε την πανδημία "
 • Πάνω από τους κορυφαίους πρωταγωνιστές της διαδικτυακής αγοράς "
 • Πώς πρέπει να προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις για τη φάση μετά το Covid19 "

Ενότητα 5

Κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Καθ. Avv. Nicola Mainieri | Πρώην Διευθυντής της Τράπεζας της Ιταλίας

Κίνδυνοι οικονομικού εγκλήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης του Covid, Οι ενδείξεις της Τράπεζας της Ιταλίας και του UIF

Η σωστή χρήση μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 • Ανησυχίες που εκφράζονται διεθνώς από τη FATF, την Europol, την Interpol
 • Επειδή το σύστημα AML είναι πλέον σε θέση να καταπολεμήσει διάφορα φαινόμενα οικονομικού εγκλήματος, όπως αυτά που συνδέονται με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Covid 19
 • Η σύσταση της Τράπεζας της Ιταλίας, της 10ης Απριλίου 2020, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος
 • Η ανακοίνωση της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών - UIF της 16ης Απριλίου 2020, προειδοποιώντας:
  • Ο κίνδυνος διαφθοράς και υπεξαίρεσης εις βάρος του κράτους
  • Ο κίνδυνος εγκληματικής διείσδυσης στο κεφάλαιο υγιών εταιρειών
  • Ο αυξημένος κίνδυνος εγκλήματος στον κυβερνοχώρο
  • Ο κίνδυνος απάτης στη συγκέντρωση χρημάτων
 • Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά η συσκευή πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες:
 • Η ανάγκη βαθμονόμησης της δέουσας επιμέλειας
 • Αναφορές ύποπτων λειτουργιών "Covid-19 Emergency"

Ενότητα 6

Μυστικότητα

Καθ. Avv. Marco Martorana | Δικηγορική εταιρεία Martorana

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τον χρόνο Covid-19

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κανονιστικό πλαίσιο σε σχέση με τον GDPR

 • Ισορροπία συμφερόντων - η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
 • Οι παρεμβάσεις του Εγγυητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (μέτρα, δελτία τύπου, ακροάσεις κ.λπ.)
 • Οι παρεμβάσεις του EDPB και των άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων
 • Το "Κοινό πρωτόκολλο για τη ρύθμιση μέτρων καταπολέμησης και περιορισμού της εξάπλωσης του ιού Covid-19 στο χώρο εργασίας"
 • Προσέγγιση βάσει κινδύνου - εφαρμογή κατάλληλων μέτρων και εργαλείων
 • Εργαλεία ελέγχου για τον εξοπλισμό της εταιρείας και τους κινδύνους απορρήτου:
  • Πληροφορίες για εργαζόμενους, προμηθευτές και τρίτους
  • Πώς να μπείτε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
  • Ανίχνευση θερμοκρασίας σώματος
  • Αυτο-δήλωση
 • Ο ρόλος του ελεγκτή δεδομένων και του DPO

Ενότητα 7

Διαχείριση κινδύνου

Καθ. Δρ. Edoardo Faletti | BANCO BPM

Αντιμετωπίζοντας την κρίση

Προσεγγίσεις αντίδρασης στην εταιρεία για διαχείριση κινδύνων

 • Ενεργοποίηση ομάδων εργασίας κάθετης επιτροπής καθοδήγησης για γρήγορη λήψη αποφάσεων
 • Προστασία και ανάπτυξη επιχειρήσεων με σκοπό την πρόταση στοχευμένων ιδεών α) διαχείριση σχέσεων με εμπιστευμένες εταιρείες ή / και β) ανάπτυξη εσόδων που μπορεί να είναι αποτελεσματικά βραχυπρόθεσμα και / ή που μπορούν να υποστηρίξουν την κατάσταση αποτελεσμάτων στο νέο κανονική », επίσης υπό το φως των νέων κανονισμών
 • Βελτιστοποίηση της διάρθρωσης του κόστους με σκοπό τον καθορισμό ενός σχεδίου για τη συγκράτηση των διοικητικών δαπανών που στοχεύουν στην αντιστάθμιση, στο μέτρο του δυνατού, της μείωσης των εσόδων, επίσης υπό το φως των νέων κανονισμών
 • Ιδιαίτερη έμφαση στον ισολογισμό και τη διακυβέρνηση κινδύνου με στόχο τη διαχείριση και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων, στα κεφάλαια και στην κατάσταση χρηματοδότησης / ρευστότητας
Τελευταία ενημέρωση Αύγ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

La European School of Banking Management, nasce storicamente dalla comprovata esperienza consulenziale e formativa dei suoi fondatori ed è oggi uno dei poli italiani d’eccellenza specializzati nella f ... περαιτέρω

La European School of Banking Management, nasce storicamente dalla comprovata esperienza consulenziale e formativa dei suoi fondatori ed è oggi uno dei poli italiani d’eccellenza specializzati nella formazione bancaria. Διαβάστε Λιγότερα
Μιλάνο , Ρώμη , Μπάρι + 2 Περισσότερα Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη