Θερινό πρόγραμμα αειφορίας: Τι είναι η αειφορία και πώς μπορεί να βοηθήσει το STEM;

Γενικά

Σχετικά με τη Σχολή

The International Summer is an Undergraduate level summer programme offering students the chance to study at the University of Exeter for 3 weeks and earn up to 15 ECTS Credits or 6-8 US Credits towar ... περαιτέρω

The International Summer is an Undergraduate level summer programme offering students the chance to study at the University of Exeter for 3 weeks and earn up to 15 ECTS Credits or 6-8 US Credits towards their degree. Διαβάστε Λιγότερα
Έξετερ
Προβολή προφίλ σχολής

Υποβολή ερώτησης

Άλλη