ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις, την αποκατάσταση και τον προγραμματισμό της βιωσιμότητας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα επιχειρησιακά επιχειρησιακά ζητήματα και τις επιχειρηματικές αποφάσεις. Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προετοιμάζει τους επαγγελματίες σε κάθε σταδιοδρομία για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του αναπτυσσόμενου ρυθμιστικού πλαισίου και της αυξανόμενης ανάγκης για βιώσιμες και πράσινες πρωτοβουλίες στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβαλλοντικό επάγγελμα.

Ποιος πρέπει να εγγραφεί

Τα άτομα που μεταβαίνουν στον περιβαλλοντικό τομέα. ειδικοί και έμπειροι επαγγελματίες μεσαίου επιπέδου που επιθυμούν να ενισχύσουν και να ενημερώσουν τις δεξιότητές τους και τις γνώσεις τους ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για πρόσθετες τεχνικές και διαχειριστικές ευθύνες.

Σταδιοδρομία

Περίληψη επαγγελματικής εργασίας για περιβαλλοντικούς μηχανικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

 • Εργασίες: 56,622 (2019)
 • Προβλεπόμενη ανάπτυξη: 8,5% (2019-2029)
 • Ετήσιο μισθό: $ 66k - $ 111k (25ο-75ο εκατοστημόριο)

Προνόμια προγράμματος

 • Μάθετε για τους ρόλους των περιβαλλοντικών ρυθμιστικών οργανισμών
 • Αναγνωρίστε τη σημασία της περιβαλλοντικής διαχείρισης πολυμέσων
 • Κατανοήστε τις βασικές επιστήμες που επηρεάζουν τα θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας
 • Διεξαγωγή περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, όπως σχεδιασμός έργων και αξιολόγηση της συμμόρφωσης

Προαπαιτούμενο μάθημα

 • Εισαγωγική Χημεία Επικίνδυνων Υλικών (3 μονάδες)

Απαιτούμενα μαθήματα

 • Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική διαχείριση (3 μονάδες)
 • Χημικές και φυσικές αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης (3 μονάδες)

Μαθήματα επιλογής (Ελάχιστη 9 μονάδες)

 • Βιολογικές Αρχές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (3 μονάδες)
 • Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων (3 μονάδες)
 • Αξιολόγηση και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής μόλυνσης (3 μονάδες)
 • Περιβαλλοντική δειγματοληψία και ανάλυση (3 μονάδες)
 • Κανονισμοί και διαχείριση διαχείρισης προγραμμάτων καθαρού νερού (3 μονάδες)
 • Βιωσιμότητα
 • Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Έλεγχο (3 μονάδες)
 • Αδειοδότηση και συμμόρφωση με την ποιότητα του αέρα (3 μονάδες)
 • Εφαρμοσμένη δυναμική μοντελοποίηση για την αποδοτικότητα της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (3 μονάδες)
 • Ποιότητα αέρα και αναλύσεις αερίων του θερμοκηπίου CEQA (1 μονάδα)
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά

Κοιτάξτε18 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of California, Irvine - Division of Continuing Education »

Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 16, 2019
Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Duration
9 - 15 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Τιμή
5,170 USD
μέσο κόστος
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Άνοιγμα εγγραφής

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη