Read the Official Description

Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον αρμόδιο κτηνίατρο που ορίζεται σε εγκαταστάσεις εργαστηριακών ζώων

Το πρόγραμμα Labvet Europe στοχεύει στην εξειδίκευση των ορισθέντων κτηνιάτρων εργαστηριακών ζώων στο επίπεδο που απαιτείται από την οδηγία της ΕΕ του 2010 για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς και το έγγραφο επακόλουθης καθοδήγησης. Πρέπει να θεωρηθεί ως συνέχιση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν από τα προηγούμενα προγράμματα κατηγορίας Δ της FELASA, αλλά είναι αποκλειστικά αφιερωμένη σε εκείνες τις χιλιάδες κτηνιάτρων που εργάζονται παγκοσμίως ως καθορισμένοι κτηνίατροι εργαστηριακών ζώων.

Το πρόγραμμα είναι 100% σε απευθείας σύνδεση και είναι διαπιστευμένο από την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Ενώσεων Εργαστηρίων Ζωικής Παραγωγής (FELASA). Είναι δομημένο να σας προσφέρει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην καθημερινή σας εργασία ως ορισμένος κτηνίατρος.

"Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα πρόγραμμα υψηλού επιπέδου, υψηλής ποιότητας και εύκολης πρόσβασης για ορισμένους κτηνιάτρους σε όλο τον κόσμο"

Ο καθηγητής του προγράμματος, Axel Kornerup

Το πρόγραμμα βασίζεται στη διδασκαλία και τους πόρους, την πιστοποίηση και την κοινότητα Labvet. Οι φοιτητές που εγγράφονται στο πρόγραμμα θα αποκτήσουν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ένα πιστοποιητικό από τη FELASA και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή κοινότητα LabVet.

Διδασκαλία και Πόροι

Με την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα Labvet Europes αποκτάτε πρόσβαση σε σχετικούς πόρους και εκπαιδευτικό υλικό για ορισμένους κτηνιάτρους. Το πρόγραμμα βασίζεται στην ηλεκτρονική μάθηση που σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στις γνώσεις και τη διδασκαλία μας όπου κι αν βρίσκεστε στον κόσμο και όποτε είναι βολικό για σας.

Η ηλεκτρονική μας πλατφόρμα και υλικό βασίζεται στη μακρά εμπειρία μας στην ανάπτυξη της διαδικτυακής μάθησης και χρησιμοποιεί την τελευταία ηλεκτρονική μάθηση και τη διαδραστική τεχνολογία. Κατά τη διάρκεια μιας ενότητας, θα βρείτε σχετικά κείμενα, βίντεο και αρχεία ήχου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης LabVet Europe. Επιπλέον, θα σας ζητηθεί να συμμετάσχετε σε μια σειρά δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο, όπως συζητήσεις και σε απευθείας σύνδεση αυτοέλεγχο. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τελικό γραπτό και προφορικό τεστ.

ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το πρόγραμμα Labvet Europe αποτελείται από 6 ενότητες και το καθένα παρέχει μια μοναδική προοπτική στην επιστήμη των εργαστηριακών ζώων. Σε συνδυασμό, εκπαιδεύουν τον συμμετέχοντα για να γίνει εξειδικευμένος κτηνίατρος. Οι 5 ενότητες είναι:

 1. Ενότητα 1 - Νομοθεσία και κτηνιατρική επικοινωνία
 2. Ενότητα 2 - Δεοντολογία, καλή διαβίωση των ζώων και τα τρία Rs
 3. Ενότητα 3 Α - Κτηνιατρική φροντίδα, διαχείριση και κτηνιατρική επικοινωνία
 4. Ενότητα 3 Β - Υγεία
 5. Ενότητα 3 Γ - Γενετική και αναπαραγωγή
 6. Ενότητα 4 - Αναισθησία, αναλγησία, χειρουργική επέμβαση
 7. Ενότητα 5 - Ο ρόλος του DV στη μοντελοποίηση των ανθρώπινων ασθενειών στα ζώα
 8. Ενότητα 6 - Εισαγωγή στο τοπικό περιβάλλον

Πιστοποίηση

Γίνετε διαπιστευμένος κτηνίατρος της FELASA μέσω της Labvet Europe

Το πρόγραμμα LabVet Europe είναι πιστοποιημένο από την FELASA για να εκπαιδεύσει ορισμένους κτηνιάτρους (κατηγορία FELASA). Η FELASA είναι ένας ευρωπαϊκός αναγνωρισμένος μη κυβερνητικός οργανισμός που μεταξύ των διαφόρων καθηκόντων πιστοποιεί ιδρύματα που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το πειραματικό προσωπικό των ζώων. Η διαπίστευση FELASA αναγνωρίζεται ιδιαίτερα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και όχι μόνο.

Για τους κτηνιάτρους εργαστηριακών ζώων που εργάζονται σε μη ευρωπαϊκό εργαστήριο, η πιστοποίηση των ζώων σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα αποτελέσει ουσιαστικό μέρος της ικανοποίησης των αιτημάτων των ευρωπαϊκών εταιρειών, όταν εργάζονται με αυτές τις εγκαταστάσεις και από ευρωπαϊκά περιοδικά, όταν δημοσιεύουν εργασίες που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις.

Με πιστοποιητικό από το πρόγραμμα LabVet Europe, έχετε επίσημη τεκμηρίωση για τις ικανότητές σας και εκπληρώσετε τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις σε ορισμένους κτηνιάτρους, όπως αναφέρεται στην Οδηγία 2010/63 / ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρ. 25:

"Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε κτηνοτρόφος, προμηθευτής και χρήστης να έχει έναν ορισμένο κτηνίατρο με πείρα στον τομέα της εργαστηριακής ζωοτεχνίας ή έναν εμπειρογνώμονα κατάλληλα ειδικευμένο, όταν αυτό είναι καταλληλότερο, και έχει καθήκοντα συμβουλευτικών καθηκόντων σε σχέση με την ευεξία και τη μεταχείριση των ζώων"

Μαθησιακά αποτελέσματα για το LabVet Europe

Αρμοδιότητες

Έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραμμα ο εκπαιδευόμενος είναι ενεργοποιημένος

 • Το επίπεδο εισόδου για ορισμένο κτηνίατρο (DV), όπως περιγράφεται στην οδηγία 2010/63 / ΕΕ και το έγγραφο εργασίας για την ανάπτυξη κοινού πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας, στις 19-20 Φεβρουαρίου 2014.

Υποτιθέμενη γνώση

Κατά την εγγραφή στο πρόγραμμα, θεωρείται ότι ο φοιτητής έχει προσόντα ισοδύναμα με την παλιά κατηγορία FELASA C ή τη νέα λειτουργία της ΕΕ A / B / D.

Η γνώση

Έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραμμα, ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει:

 • Διαφορετικές δεοντολογικές απόψεις σχετικά με τους πειραματισμούς σε ζώα, συμπεριλαμβανομένων των αρχών των τριών R, καθώς και αρχές καλής διαβίωσης των ζώων και επιστήμης
 • Αρχές της εργαστηριακής εκτροφής, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων εγκλωβισμού, των περιβαλλοντικών συνθηκών, του εμπλουτισμού, της υγιεινής και της ασφάλειας και της ασφάλειας στην εργασία
 • Βασικά βιολογικά χαρακτηριστικά των σχετικών ειδών και η σημασία τους για τη φροντίδα και τη χρήση
 • Αρχές για τη μοντελοποίηση ανθρώπινων ασθενειών στα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων σχεδιασμού διαδικασιών και έργων, για τη δημιουργία και τη χρήση γενετικά τροποποιημένων ζώων και για πειραματική χειρουργική επέμβαση.

Δεξιότητες

Έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραμμα ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να:

 • Βρείτε τις απαραίτητες πηγές πληροφοριών για να εκτελέσετε τις εργασίες του DV
 • Σκοτώστε τα σχετικά ζώα με τον υψηλότερο σεβασμό τόσο στα επιστημονικά όσο και στην καλή διαβίωση των ζώων
 • Να πραγματοποιούν επισκέψεις ρουτίνας στις κατοικίες, ανάλυση βλαβών-οφέλους, παρακολούθηση της υγείας, στρατηγικές για τη βιοασφάλεια και την εμφάνιση ασθενειών, αναισθησία και ανακούφιση από τον πόνο και να τις συνδέουν με την επιστημονική έκβαση και την ευημερία στα πειράματα σε ζώα
 • Εφαρμογή διεθνών κατευθυντήριων γραμμών για την ονοματολογία των γενετικών παραλλαγών των εργαστηριακών ζώων
 • Συγκεντρώστε τα υποχρεωτικά καθήκοντα και τις επαγγελματικές απαιτήσεις του DV σε σχέση με τις αλληλεπιδράσεις του προσωπικού, τον οργανισμό καλής διαβίωσης των ζώων, τη χρήση φαρμάκων, την εισαγωγή και εξαγωγή και τη μεταφορά εργαστηριακών ζώων, τη χρήση γενετικά τροποποιημένων ζώων και την εφαρμογή των τριών R
 • Εξηγήστε τη σημασία της καλής υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και την ανάγκη για μια κουλτούρα φροντίδας και καλής επιστήμης

Αδεια

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για πρόσβαση στο LabVet Europe ή στο LabVet Europe, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ABD.

Διαδικασία αίτησης

Συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης με την απαραίτητη τεκμηρίωση.

Θα επεξεργαστούμε την αίτησή σας για να βεβαιωθείτε ότι πληρείτε τα κριτήρια αποδοχής.

Εάν πληροίτε τα κριτήρια υποψηφιότητας, θα λάβετε επιστολή εισόδου και τιμολόγιο.

Όταν λάβουμε την πληρωμή σας, θα έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα εκμάθησης.

Υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο LabVet Europe για € 3.500.

Υποβάλετε αίτηση για πιστοποίηση Labbed Europe, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ABD, για € 5000.

Program taught in:
Αγγλικά
Last updated February 12, 2019
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Ημερομηνία έναρξης
Open Enrollment
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
3,500 EUR
Υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο LabVet Europe για € 3.500. Υποβάλετε αίτηση για πλήρες μάθημα Υποβάλετε αίτηση για πιστοποίηση LabDef Europe συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ABD για € 5000.
By locations
By date
Ημερομηνία έναρξης
Open Enrollment
Ημερομηνία λήξης

Open Enrollment

Άλλο