Επίπεδο 5 Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων που οδηγεί σε BA / BSC (Hons) Τελικό Έτος

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Σχετικά με

Επίπεδο 5 Το δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει δημιουργηθεί για να αναπτύξει και να επιβραβεύσει τους διευθυντές επιχειρήσεων του σήμερα και του μέλλοντος και να συνεχίσει να φέρει την αναγνώριση και τον επαγγελματισμό στους τομείς διαχείρισης. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώση της λειτουργίας, των στόχων και των διαδικασιών των οργανισμών, εκτιμώντας την ποικιλομορφία τους και τις επιρροές και τις επιπτώσεις των εξωτερικών δυνάμεων πάνω τους. Θα εξεταστεί το ταχύτατα μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον και η ικανότητα διαφορετικής οργάνωσης να παραμείνει ανθεκτική και να ανταποκριθεί θετικά στις αλλαγές και τις ευκαιρίες. Η διαχείριση μιας σειράς επιχειρησιακών λειτουργιών και λειτουργιών, η διαχείριση συγκεκριμένων προκλήσεων για τους οργανισμούς θα εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στη θεωρία της διαχείρισης, στην πρακτική και στα μοντέλα που θα παρέχουν πολύτιμες γνώσεις και τεχνογνωσία. Το σκεπτικό των προγραμμάτων είναι να προσφέρει μια σταδιοδρομία για τους μαθητές που επιθυμούν να αναπτύξουν τις ικανότητες διαχείρισης τους στον επιχειρηματικό τομέα.

Πιστοποίηση προσόντων

Επίπεδο 5 Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι διαπιστευμένο από το Ηνωμένο Βασίλειο Ofqual - το Γραφείο των Κανονισμών Προσόντων και Εξετάσεων στην Αγγλία με αριθμό διαπίστευσης: 601/6049/4.

 • Ρυθμιζόμενο Πλαίσιο Προσόντων (RQF στην Αγγλία UK) - Επίπεδο 5
 • Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (Ευρώπη) - Επίπεδο 5
 • Το Επίπεδο 5 του RQF είναι ισοδύναμο με το Σκωτικό Επίπεδο Πλαίσιο Προσόντων και Πιστώσεων 8/7
 • Το επίπεδο 5 του RQF είναι ισοδύναμο με το Επίπεδο 5 του Προγράμματος Πτυχίων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου (FHEQs)

Η αναγνώριση απονέμεται από την Qualifi Ltd - Οργανισμό Διαχειρίσεως που έχει ανατεθεί στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Προορισμοί Στόχοι και στόχοι

Επίπεδο 5 Το δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στοχεύει να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία,

 1. να εφαρμόζουν αναλυτικές και εκτιμητικές τεχνικές και να ενισχύουν αυτές τις δεξιότητες ·
 2. διερευνήσει θέματα και ευκαιρίες.
 3. αναπτύξουν την ευαισθητοποίησή τους και την εκτίμησή τους σε διαχειριστικά, οργανωτικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.
 4. χρήση τεχνικών και πρακτικών διαχείρισης χρηστών με ευφάνταστους τρόπους.
 5. να χρησιμοποιούν τις σχετικές πληροφορίες από διαφορετικές πηγές ·
 6. να αναπτύξουν και να ενθαρρύνουν την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργικότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων και προκλήσεων ·
 7. να ασκούν την κρίση, να κατέχουν και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για αποφάσεις και ενέργειες. και
 8. να αναπτύξουν την ικανότητα αναγνώρισης και σκέψης στην προσωπική μάθηση και να βελτιώσουν τις προσωπικές, κοινωνικές και άλλες μεταβιβάσιμες δεξιότητές τους.

Οι γενικοί μαθησιακοί στόχοι του Δίπλωμα Επιπέδου 5 στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι:

 1. Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις αρχές της ηγεσίας σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον
 2. Επανεξέταση και εφαρμογή των αρχών της διαχείρισης των επιχειρήσεων στη βιομηχανία
 3. Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις αρχές της διαχείρισης σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον
 4. Να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα των εκπαιδευομένων επιτρέποντάς τους να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ των θεωριών διαχείρισης και της πρακτικής τους εφαρμογής στον επιχειρηματικό κόσμο
 5. Αναλύστε τεχνικές επίλυσης προβλημάτων ειδικά για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία
 6. Επιλέξτε, ταξινομήστε, αναθεωρήστε και αναλύστε πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα πηγών
 7. Εργασία ανεξάρτητα και ως μέρος μιας ομάδας
 8. Διαχειριστείτε την προσωπική ανάπτυξη και ανάπτυξη του ατόμου.

Δομή προσόντων

Επίπεδο 5 Το Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων επικεντρώνεται στην ανάπτυξη κατανόησης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για να εξοπλίσει τον εκπαιδευόμενο με την ευαισθητοποίηση και τις ικανότητες να είναι ένας αποτελεσματικός στρατηγικός διαχειριστής, διευθυντής και ηγέτης.

Το πτυχίο έχει συνολικά 240 μονάδες στο Επίπεδο 4 και στο Επίπεδο 5. Το τελικό βραβείο εκδίδεται από τον φορέα που θα απονεμηθεί, ο οποίος θα έχει 240 μονάδες.

Μονάδες στο επίπεδο 5 (120 μονάδες)

 • Μονάδα 01 - Ανταπόκριση στο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Μονάδα 02 - αποτελεσματική λήψη αποφάσεων
 • Μονάδα 03 - Ανάπτυξη της επιχείρησης
 • Μονάδα 04 - επιχειρηματικά μοντέλα και αναπτυσσόμενες οργανώσεις
 • Μονάδα 05 - Διαχείριση Πελατών
 • Μονάδα 06 - Διαχείριση κινδύνων και οργανισμοί

Μονάδες στο Επίπεδο 4 (120 μονάδες)

 • Μονάδα 01 - Επικοινωνία σε έναν Οργανισμό
 • Μονάδα 02 - Ηγεσία και ο Οργανισμός
 • Μονάδα 03 - Χρηματοοικονομική ευαισθητοποίηση
 • Μονάδα 04 - Αλλαγή διαχείρισης
 • Μονάδα 05 - Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
 • Μονάδα 06 - Ανάπτυξη ομάδων

Μέθοδοι αξιολόγησης

Οι μέθοδοι αξιολόγησης της απόδοσης των σπουδαστών είναι μέσω μιας ανάθεσης εκάστης μονάδας για την αξιολόγηση διαφορετικών πτυχών των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Προυποθέσεις εισόδου

Cambridge Management and Leadership School λειτουργεί ένα ανοικτό σύστημα εισόδου για την πρόσληψη φοιτητών. Μη διστάσετε να υποβάλετε αίτηση για τη μελέτη αυτού του μαθήματος εάν υποβάλετε αίτηση με βάση την τρέχουσα ή την προηγούμενη εργασιακή σας εμπειρία ή την προηγούμενη επαγγελματική σας κατάρτιση. Σε περίπτωση που δεν έχετε εργασιακή εμπειρία ή προσόντα προηγούμενου επιπέδου, μπορούμε να σας προσφέρουμε 1 δωρεάν προ-σεμινάριο μαζί με αυτό το κύριο μάθημα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@cmls.org.uk.

Εξαίρεση ή πιστωτική μεταφορά

Δεχόμαστε μαθητές που κατέχουν τα ίδια προσόντα για να μεταφέρουν τις πιστωτικές τους μονάδες στο Δίπλωμα Επιπέδου 5 στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Cambridge Management and Leadership School υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους στην αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης τους ότι πληρούν τις απαιτήσεις αξιολόγησης μιας Μονάδας μέσω της γνώσης, της κατανόησης, των δεξιοτήτων ή της επαγγελματικής ικανότητας που διαθέτουν ήδη και δεν χρειάζεται να αναπτυχθούν μέσω μιας μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μεταφορά πίστωσης, ισοδυναμία ή απαλλαγή μέσω της διαδικασίας μεταφοράς πιστώσεων, ισοδυναμίας και εξαιρέσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@cmls-global.com για την εφαρμογή μεταφοράς πίστωσης.

Για ποιο είναι αυτό το μάθημα;

Αυτό το μάθημα είναι κατάλληλο για

 • Υποψήφιοι που δεν έχουν επίσημο προσόν σε υψηλότερο επίπεδο. Ή
 • Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να μελετήσουν οικονομικά αποδοτικό τίτλο σπουδών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση, τη διοίκηση και την ηγεσία. Ή
 • Οι υποψήφιοι που βρίσκονται σε δουλειά και επιθυμούν να αποκτήσουν προσόντα για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ή
 • Οι υποψήφιοι που είναι πρόθυμοι να ολοκληρώσουν ένα πτυχίο Bachelor με Honor με το πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου με αυτό το οικονομικά αποδοτικό δρόμο για τη μελέτη 240 μονάδων Επίπεδο 5 Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Θα έχετε άμεση είσοδο στο Πανεπιστήμιο Τελικό έτος. Ή
 • Οι υποψήφιοι που επανεισέρχονται στην αγορά εργασίας μετά από περίοδο απουσίας και για όσους αναζητούν αλλαγή σταδιοδρομίας ή επιθυμούν να μάθουν και να επιτύχουν τυπικό προσόν διοίκησης επιχειρήσεων.

Πώς θα μελετήσετε;

Θα μελετήσετε online μέσω της Πλατφόρμας Online Virtual Learning με ευέλικτο τρόπο, με πλήρη υποστήριξη εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών υλικών.

Διαδρομές σταδιοδρομίας

Επίπεδο 5 Το δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων παρέχει μια ποικιλία σταδιοδρομιών και ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν δεξιότητες, γνώσεις και κατανόηση που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους και τις προσδοκίες τους. Οι απόφοιτοι μπορούν να αναζητήσουν απασχόληση σε τομείς του Business, HR, Marketing, Sales, Finance, Manufacturing, Technology, Retail, Banking και Health Services σε οποιοδήποτε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να ολοκληρώσετε το πτυχίο BA (Hons) παρακολουθώντας τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου μεταφέροντας 240 μονάδες στο πλήρες πτυχίο BA (Hons) (360 μονάδες). Θα πρέπει απλώς να συμπληρώσετε μόνο 120 μονάδες από τα ακόλουθα πανεπιστήμια για να αποκτήσετε το πλήρες πτυχίο Bachelor Honors

 • Πανεπιστήμιο του Μπόλτον
 • Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin
 • Πανεπιστήμιο De Montfort
 • Πανεπιστήμιο του Northampton
 • Bucks Νέο Πανεπιστήμιο

Συνολικά τέλη

Η Μεγάλη Βρετανία και οι Διεθνείς Φοιτητές - £ 2950.00

Σχέδια δόσεων

Προσφέρουμε ευέλικτα μηνιαία προγράμματα δόσεων με βάση τη διάρκεια του μαθήματος.

Ημερομηνία έναρξης

Οι μαθητές μπορούν να ξεκινήσουν το μάθημα οποιαδήποτε στιγμή.

Εκπτώσεις

Όλοι οι επιτυχημένοι αιτούντες από το Ηνωμένο Βασίλειο

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Cambridge Management and Leadership School is a unique, modern and innovative academic institution founded on principles of excellence, innovation, equality and opportunity for all. We are established ... περαιτέρω

Cambridge Management and Leadership School is a unique, modern and innovative academic institution founded on principles of excellence, innovation, equality and opportunity for all. We are established and based on the world famous and the historical city of the Cambridge, England, to offer world-class, rigorous, innovative, and interdisciplinary curriculum to students from all over the world entirely online. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη