Εξειδικευμένο μάθημα στο πρωτόκολλο

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Αυτό το μάθημα εμπειρογνωμόνων για το πρωτόκολλο και την οργάνωση των εκδηλώσεων που παρουσιάστηκε από το Ινστιτούτο Seneca , ανταποκρίνεται στην ανάγκη οι επιχειρήσεις και τα ιδρύματα να έχουν εκπαιδευμένους επαγγελματίες και στους δύο τομείς, προκειμένου να διαχειρίζονται διαφορετικά είδη πράξεων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Δεδομένου ότι η οργάνωση κάθε εκδήλωσης επιδιώκει ορισμένους στόχους, ο σχεδιασμός του είναι καθοριστικός για την επίτευξή τους, συνεπώς είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή στο πρωτόκολλο δομής, στο πρωτόκολλο διαχείρισης και στο πρωτόκολλο αποτελεσματικότητας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, την εταιρική ή θεσμική εικόνα και την κατάλληλη παρουσία στα διάφορα είδη κοινού που διαθέτει ένας οργανισμός.

Το Πρόγραμμα αυτού του Εξειδικευμένου Μαθήματος Πρωτοκόλλου και Οργάνωσης Εκδηλώσεων είναι δομημένο σε τέσσερα μέρη, το καθένα από τα οποία αποτελείται από τα περιεχόμενα, τις τεχνικές και τα εργαλεία διαχείρισης που θα διευκολύνουν το έργο εκείνων που είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση οποιουδήποτε τύπου εκδήλωσης, της εταιρείας, μέχρι διεθνή συνέδρια, παρελθόν γεύματα, μπουφέδες, δεξιώσεις, συνέδρια και online εκδηλώσεις.

Η κατάρτιση των ειδικών σε θέματα πρωτοκόλλου και διοργάνωσης εκδηλώσεων πρέπει να είναι διεπιστημονική, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ικανότητες σε όλους τους τομείς που κατανοεί, καθώς και δεξιότητες διαχείρισης, τόσο τις επιχειρήσεις όσο και το προσωπικό.

Διαπίστευση

Το συγκεκριμένο μάθημα εμπειρογνωμόνων σε πρωτόκολλο και διοργάνωση εκδηλώσεων, διάρκειας 350 ωρών, έχει πτυχίο υποστήριξης του Ινστιτούτου Seneca, του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Κέντρου, το οποίο παραδίδεται με το Apostille της Χάγης, προκειμένου να του δοθεί διεθνής εγκυρότητα.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Στο προσωπικό των Τμημάτων Επικοινωνίας και RRHH
 • Στο προσωπικό των εταιρειών διοργάνωσης εκδηλώσεων
 • Στους οργανισμούς επικοινωνίας και εικόνας
 • Για το PR προσωπικό ξενοδοχείων, κλαμπ, εστιατορίων κλπ.
 • Για όσους επιθυμούν να ειδικευτούν στην περιοχή

στόχοι

 • Αποκτήστε μια βαθιά γνώση του πρωτοκόλλου και της τελετής, για να μάθετε πώς να τις εφαρμόζετε σωστά ανάλογα με τον τύπο του γεγονότος που σχεδιάζεται.
 • Κατανοήστε τη σημασία του Πρωτοκόλλου Δομής κατά τη διοργάνωση εκδήλωσης, είτε επιχειρηματικής είτε θεσμικής.
 • Γνωρίστε τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές από την άποψη της ομαδικής εργασίας, της λήψης αποφάσεων και της εξουσιοδότησης, για να τις εφαρμόσετε στο πρωτόκολλο διαχείρισης.
 • Ενισχύστε τις ενέργειες εκείνων που πρέπει να λειτουργούν σε κοινωνικό, επιχειρηματικό και θεσμικό περιβάλλον, μέσω του Πρωτοκόλλου Αποδοτικότητας.
 • Αναλύστε όλες τις πτυχές που περιλαμβάνουν την οργάνωση των εκδηλώσεων, ανάλογα με τη φύση τους, το πεδίο εφαρμογής τους και τους εμπλεκόμενους.
 • Να αναπτυχθεί ένα κριτήριο για την οργάνωση των διαφόρων τύπων πόρων που είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση μιας πράξης: HR, τεχνική και οικονομική.
 • Γνωρίστε τις τεχνικές συγκέντρωσης κεφαλαίων (συγκέντρωση κεφαλαίων και χορηγία), για να ολοκληρώσετε τους χρηματοδοτικούς πόρους που έχετε αναλάβει.
 • Διαφοροποιήστε τις στρατηγικές που πρέπει να εφαρμοστούν μεταξύ ενός γεγονότος εθνικού χαρακτήρα, ενός άλλου διεθνούς χαρακτήρα και ενός τύπου on-line.
 • Κατανοήστε τη σημασία της κατάλληλης διάδοσης ενός γεγονότος, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που επιδιώκετε με τον οργανισμό σας.
 • Αναπτύξτε μια σειρά δεξιοτήτων που εξασφαλίζουν την επιτυχία στην εκτέλεση της λειτουργίας του "Expert Protocol and Organization of Events".
 • Γνωρίστε το σύνολο των πτυχών που περιστρέφονται γύρω από τη διοίκηση για να ενισχύσουν τις διαχειριστικές δεξιότητες των συμμετεχόντων.
 • Μάθετε να διαχειρίζεστε την επικοινωνία, ακόμη και σε περιόδους κρίσης, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια που διασφαλίζουν την καλή λειτουργία της.

μεθοδολογία

Αυτό το μάθημα εμπειρογνωμόνων στο πρωτόκολλο και την οργάνωση των εκδηλώσεων προσφέρεται αποκλειστικά στην έκδοση "on-line".

πρόγραμμα

Μέρος Ι - Πρωτόκολλο και τελετή

Εισαγωγή στο πρωτόκολλο. Τύποι πρωτοκόλλου. Διαχείριση του επίσημου πρωτοκόλλου. Πρωτόκολλο και επίσημες δημόσιες εκδηλώσεις. Θεραπείες Επικοινωνία, PR και πρωτόκολλο. Τα ρούχα. Τα σύμβολα του κράτους. Το διεθνές πρωτόκολλο. Το επιχειρησιακό πρωτόκολλο. Το κοινωνικό πρωτόκολλο. Άλλες πράξεις στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου. Πρωτόκολλο και πολυπολιτισμικότητα. Ασφάλεια

Μέρος II - Διοργάνωση εκδηλώσεων

Τα γεγονότα Εφοδιαστική της Λειτουργίας. Χρηματοδότηση και χορηγία. - Διαφήμιση και διάδοση του γεγονότος. Προετοιμασία προϋπολογισμού. Προετοιμασίες για ένα γεγονός. Επιχειρηματικές πράξεις Οι εκθέσεις. Τα Συνέδρια. Θεσμικές πράξεις. Πράξεις σε Διεθνείς Οργανισμούς. Μεταφορές και διαμονή. Προσκλήσεις Επιτροπή Παρακολούθησης.

Μέρος ΙΙΙ - Τεχνικές διαχείρισης

Ηγεσία και διαχείριση Τεχνικές διαπραγμάτευσης Τεχνικές δημιουργικότητας Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου Επιχειρησιακή ηθική Κοινωνικά δίκτυα

Μέρος IV - Τεχνικές επικοινωνίας

Εσωτερική επικοινωνία Εξωτερική επικοινωνία. Θεσμική ανακοίνωση Πολιτική επικοινωνία. Διαπολιτισμική επικοινωνία Επικοινωνία κρίσεων.

(συμπληρώστε τη φόρμα για να μάθετε το πλήρες περιεχόμενο του Προγράμματος)

Διάρκεια και τιμή

Κλήσεις: δύο ανά έτος (Μάιος και Οκτώβριος)

Διάρκεια: 6 μήνες

Τιμή: € 950 (επιδοτούμενο από το Ίδρυμα Seneca)

Εγκαταστάσεις πληρωμής

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

El Instituto Séneca, Centro Internacional de Postgrado, con base en Madrid, y presente en el campo de la formación desde hace más de 20 años, diseña y elabora una serie de programas que dan respuesta ... περαιτέρω

El Instituto Séneca, Centro Internacional de Postgrado, con base en Madrid, y presente en el campo de la formación desde hace más de 20 años, diseña y elabora una serie de programas que dan respuesta a la necesidad del mercado de profesionales cualificados en áreas de gran demanda de alta especialización en el campo de las Relaciones Internacionales, de la Comunicación, de la Logística, y del Management. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη