Εμπειρογνώμονα Master στην απασχόληση και την κοινωνική διαμεσολάβηση

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Εμπειρογνωμόνων Μάστερ Απασχόλησης και Κοινωνικής Διαμεσολάβησης

&nbsp

Ο Εμπειρογνώμονας Master in Μεσολάβησης Απασχόλησης και Κοινωνικής αποτελείται από δύο τίτλους σε μία διαπίστευση (Expert, Master). Αυτοί οι τίτλοι αναφέρονται σε δύο συμπληρωματικές επαγγελματικών χώρων που μπορούν να επιτύχουν ένα υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης.

&nbsp

&nbsp

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

&nbsp

ΤΙΤΛΟΣ: EXPERT ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

&nbsp

1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
- Έννοια και είδη των συγκρούσεων
- Στρατηγική για την πρόληψη των συγκρούσεων

&nbsp

2. Επίλυση Συγκρούσεων
- Συγκέντρωση των υλικών για την κατανόηση της σύγκρουσης
- Ανάλυση της σύγκρουσης. Ολιστική και ειδικές
- Οι εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης των διαφορών
- Διαμεσολάβηση

&nbsp

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
- Διαμεσολάβηση Κοινωνικής και Κοινοτικής
- Διαμεσολάβηση της Κοινότητας ως μεθοδολογία
- Ανάλυση των κοινόχρηστων πραγματικότητα
- Ανάπτυξη και αποκορύφωμα της Κοινότητας στη διαδικασία της διαμεσολάβησης
- Περιοχές Εφαρμογής
- Αξιολόγηση της διαμεσολάβησης της Κοινότητας

&nbsp

4. Διαμεσολάβησης: Εργαλεία και Τεχνικές
- Διαπολιτισμική μεσολάβηση
- Πρακτική της διαπολιτισμικής μεσολάβησης
- Ο μεσολαβητής στη διαδικασία διαμεσολάβησης: βήματα και συστάσεις
- Μοντέλα της διαπολιτισμικής μεσολάβησης
- Εργαλεία

&nbsp

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ της πολυπολιτισμικής
- Η μετανάστευση
- Θεραπεία της διαφοράς στην εταιρεία
- Πολιτισμός και διαπολιτισμικές σχέσεις. Κλειδιά για την διαχείριση της εκμετάλλευσής τους
- Διαπολιτισμικές δεξιότητες ως επαγγελματική εμπειρία
- Διαπολιτισμική εκπαίδευση αγρόκτημα

&nbsp

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
- Η αξιολόγηση ως στρατηγική για την απλοποίηση των διαδικασιών και προγραμμάτων διαμεσολάβησης
- Έννοια, τους στόχους και τις λειτουργίες
- Προοπτικές και προσεγγίσεις για την αξιολόγηση
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη της αξιολόγησης της
- Η έκθεση αξιολόγησης
- Χαρακτηριστικά, δομή και στόχος
- Αξιολόγηση της αξιολόγησης. Βελτίωση των διαδικασιών μέτρησης

&nbsp

&nbsp

ΤΙΤΛΟΣ: MASTER IN κατάρτισης για την απασχόληση και τους ανθρώπινους πόρους

&nbsp

7. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- Πολιτικές για την απασχόληση και την κατάρτιση
- Τα χαρακτηριστικά του κόσμου της εργασίας στη χώρα μας στα τέλη του εικοστού αιώνα, σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες και πηγές της απασχόλησης υπέρ των νέων

&nbsp

8. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
- Ψυχολογικές θεωρίες που συνδέουν το εργατικό και Ψυχικής Υγείας
- Προσεγγίσεις που θα εγκριθούν από την ψυχο-κοινωνικά προγράμματα παρέμβασης για το μετριασμό των επιπτώσεων της ανεργίας

&nbsp

9. Επαγγελματικός Προσανατολισμός
- Ορίστε τι σημαίνει επαγγελματικό προσανατολισμό, τον τρόπο οργάνωσης αυτής της διαδικασίας, τι μεθοδολογία που χρησιμοποιεί, τι είδους οι πελάτες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του προσανατολισμού, και αναλύει τα χαρακτηριστικά αυτών των συλλογικών


10. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
- Η διαδικασία της επαγγελματικής ένταξης
- Ενεργητικές πολιτικές στην αγορά εργασίας, με στόχο τόσο τη δημιουργία επιχειρήσεων και την επαγγελματική κατάρτιση για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης


11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
- Εργαλεία και μεθοδολογία που διευκολύνει την ανάλυση της πραγματικότητας
στην έρευνα-δράση

&nbsp

12. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
- Επίπεδα σχεδιασμού: σχέδιο, πρόγραμμα, έργο
- Επίπεδα των έργων
- Φάσεις του έργου
- Στοιχεία του έργου
- Η ποιότητα των έργων. Οδηγός για την Ενέργεια

&nbsp

13. ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- Οικονομία
- Οικονομία και Περιβάλλον
- Νέα οικονομία
- Τα νέα πεδία της απασχόλησης

&nbsp

14. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
- Σημασία της κατάρτισης στις επιχειρήσεις? Λειτουργίες της εκπαίδευσης?
Χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης? Καθηκόντων σχεδιασμού?
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

&nbsp

15. Βασικές δυνατότητες και λειτουργίες του εκπαιδευτή
- Κατάρτιση στελεχών της διαδικασίας
- Ο εκπαιδευτής ως αναλυτής ανάγκες
- Ο εκπαιδευτής ως αρμόδιος για το σχεδιασμό: τα σχέδια κατάρτισης
- Ο εκπαιδευτής ως κατευθυντήρια γραμμή για την ανάπτυξη του επαγγέλματος
- Ο εκπαιδευτής ως αξιολογητής των εσωτερικών προγραμμάτων της

&nbsp

16. Πώς να σχεδιάσετε και ανάπτυξη της εκπαίδευσης
- Διδασκαλία, τη διδασκαλία, το πρόγραμμα σπουδών και κατάρτισης
- Σύλληψη και τον χαρακτηρισμό του προγράμματος σπουδών
- Οι προσεγγίσεις, οι τύποι και τα στοιχεία του προγράμματος σπουδών
- Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών
- Στόχοι και περιεχόμενο
- Μεθοδολογία και δραστηριότητες
- Εκμάθηση των πόρων
- Χρόνος και την οργάνωσή της
- Διάστημα και ομάδες

&nbsp

1 7. Εκπαιδευτικό υλικό
- Προσέγγιση για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην επαγγελματική κατάρτιση
- Νέα τεχνολογικά εργαλεία που εφαρμόζονται στην επαγγελματική κατάρτιση: Internet
- Η υποβοηθούμενη από υπολογιστή διδασκαλία: διαδραστικότητα

&nbsp

18. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ εκπαίδευσης και επαγγελματικών δεξιοτήτων
- Προσέγγιση πλήρη αξιολόγηση
- Προσέγγιση Αποτίμηση της εκπαίδευσης, η διδασκαλία και το πρόγραμμα σπουδών
- Αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης
- Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
- Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κατάρτισης
- Αξιολόγηση των επιπτώσεων της κατάρτισης

&nbsp

19. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των επαγγελματικών πρακτικών
- Νομικό πλαίσιο που διέπει τις επαγγελματικές πρακτικές
- Καθήκοντα του καθηγητή-εκπαιδευτή στο κέντρο
- Καθήκοντα του εκπαιδευτή στην επιχείρηση
- Ο σχεδιασμός των επαγγελματικών πρακτικών
- Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των επαγγελματικών πρακτικών

Τελευταία ενημέρωση Σεπτ. 2011

Σχετικά με τη Σχολή

Divulgazione Dinamica is an international center for training and educative production. Its goal is to elaborate formative products fitting the needs of the new professionals in the field of social sc ... περαιτέρω

Divulgazione Dinamica is an international center for training and educative production. Its goal is to elaborate formative products fitting the needs of the new professionals in the field of social sciences.Since 2000 the same group of professionals who originally founded the firm, still develops interventions in our specialization fields (local development, social mediation, international cooperation, socio-cultural animation, relaxation and free time, education, new fields of employment, social intervention). Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη