Διδακτορικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Επιχειρηματικότητα και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων

California Intercontinental University

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Διδακτορικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Επιχειρηματικότητα και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων

California Intercontinental University

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το πρόγραμμα Διδακτορικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Επιχειρήσεων (DBAEBM) έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους μαθητές να εκτελούν εφαρμοσμένη έρευνα και μετατρέπει ώριμους εκπαιδευόμενους σε ηγέτες. Αν και εστιάζουν σε προηγμένες δεξιότητες και τεχνικές λήψης αποφάσεων, οι υποψήφιοι διδάκτορες εξισώνουν επίσης τις δεξιότητες έρευνας και γραφής που απαιτούνται για υψηλό επίπεδο ευθύνης σε ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιτρέπει στους μαθητές να βελτιώσουν την αναλυτική τους ικανότητα, τη στρατηγική σκέψη, την εφαρμογή της διαδικασίας, πέρα ​​από τις βιομηχανικές εφαρμογές. Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους μαθητές για σταδιοδρομία στους τομείς της διαχείρισης των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικής ανάλυσης, της διαχείρισης επιχειρηματικών σχέσεων, της παροχής συμβουλών για την ανάπτυξη επιχειρήσεων, του μεσίτη επιχειρήσεων / ιδιοκτήτη και του επιχειρηματικού τραπεζίτη. Οι φοιτητές που επιδιώκουν αυτή την εξειδίκευση θα επικεντρωθούν στη δημιουργία νέας επιχείρησης, στη διεθνή επιχειρηματικότητα, στη στρατηγική και επιχειρηματική επιχειρηματικότητα και στις οικονομικές αρχές της επιχειρηματικότητας. Τα άτομα με κλίση και φιλοδοξία για ηγεσία και νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και είναι έτοιμα για επιχειρηματική διαχείριση και συμβουλευτική σταδιοδρομία θα λάβουν μεγαλύτερη αξιοπιστία και αναγνώριση από την αγορά.

Αρμοδιότητες του προγράμματος και στόχοι εκμάθησης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι μαθητές θα μπορούν:

 • Να επιδεικνύει γνώση της γνώσης περιεχομένου σε εξειδικευμένους τομείς για υψηλότερο επίπεδο κατανόησης για τη λήψη αποφάσεων σε πολύπλοκα οργανωτικά περιβάλλοντα.
 • Επίδειξη κριτικής σκέψης και δεξιότητες επικοινωνίας για τοπικό και παγκόσμιο επιχειρηματικό σχεδιασμό νέας επιχείρησης και λήψη αποφάσεων.
 • Ενσωμάτωση της γνώσης σε όλους τους κλάδους στη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθοδολογιών έρευνας για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων.
 • Προσδιορίστε και αξιολογήστε επιχειρηματικά ζητήματα και ευκαιρίες που ενισχύουν τις προοπτικές για βέλτιστη απόδοση των επενδύσεων και δημιουργούν αξία.
 • Επιδείξτε μια επιχειρηματική νοοτροπία και δεξιότητες για την έναρξη και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.
 • Επιδείξτε δημιουργικές ερευνητικές προσεγγίσεις για τη συλλογή, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων για οργανωτική αποτελεσματικότητα, αλλαγή και συνεχή βελτίωση.
 • Επίδειξη πληροφοριακού γραμματισμού και υπολογιστικής σκέψης για αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της τεχνολογίας.
 • Επιδείξτε αποτελεσματικές ηγετικές ικανότητες για καινοτόμο και συνεργατική οικονομική ανάπτυξη.
 • Ανάπτυξη διαφορετικών ομάδων και προώθηση της ομαδικής εργασίας μέσω αποτελεσματικών τεχνικών μέσω της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.
 • Αναθεωρήστε επιχειρηματικές περιπτωσιολογικές μελέτες και προετοιμάστε θεωρητικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα χρησιμοποιώντας επιστημονικά περιοδικά και κατάλληλους επιστημονικούς τύπους γραφής.

Διατριβή

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα για να ξεκινήσουν τη διδακτορική διατριβή. Η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να επιλεγεί, να συμφωνηθεί, να αναθεωρηθεί και να εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή, τον Κοσμήτορα Διδακτορικών Σπουδών και τον Επικεφαλής Ακαδημαϊκό Λειτουργό. Οι απαιτήσεις για τη διδακτορική διατριβή περιλαμβάνουν την τελική προετοιμασία, την αποδοχή της διατριβής (με βάση τις καθιερωμένες κατευθυντήριες γραμμές) και την επιτυχή Παρουσίαση και την προφορική υπεράσπιση του υποψηφίου και την υποβολή δύο δεσμευμένων αντιγράφων του τελικού εγγράφου στον κοσμήτορα των διδακτορικών σπουδών του υποψηφίου.

 • GRC 641 Εισαγωγή στη Διατριβή
 • GRC 642 Ανασκόπηση Λογοτεχνίας Διατριβής
 • GRC 643 Μεθοδολογία Διατριβής
 • GRC 644 Αποτελέσματα και ευρήματα διατριβής
 • GRC 645 Συμπεράσματα και Συστάσεις Διατριβής

Οι μαθητές που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις ατομικές απαιτήσεις μαθημάτων κατά την πρώτη τους προσπάθεια μπορούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι στο μάθημα για δύο ακόμη προσπάθειες (GRC B και C). Η αποτυχία ολοκλήρωσης του μαθήματος μέσα σε τρεις προσπάθειες, την αρχική και δύο επιπλέον προσπάθειες, θα οδηγήσει στην απόλυση του μαθητή από το πρόγραμμα. Μόνο το αρχικό μάθημα είναι ένα πιστωτικό μάθημα 3 και θα ισχύουν τα ισχύοντα δίδακτρα. Οι σπουδαστές που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν το μάθημα κατά την αρχική προσπάθεια μπορούν να συνεχίσουν τις σειρές Β και C χωρίς πίστωση, αλλά θα είναι υπεύθυνοι για το τέλος GRC B ή / και GRC C.

Οι απερχόμενοι μαθητές μπορούν να προσφύγουν στην απόλυση τους. Εάν εγκριθεί, οι μαθητές μπορούν να επιστρέψουν αφού συμφωνήσουν σε ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό σχέδιο (IEP). Η δεύτερη προσπάθεια στο μάθημα με ΙΕΠ αρχίζει από το (Δ) και θεωρείται νέο μάθημα που υπόκειται σε πλήρη δίδακτρα. Αυτό το μάθημα μπορεί να επαναληφθεί μία φορά (Ε) υπό την επιφύλαξη του τέλους GRC E.

Οι φοιτητές που απολύονται ή αποσύρονται κατά τη διάρκεια της φάσης διατριβής και έχουν εγκριθεί για επιστροφή θα πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή της φάσης της διατριβής και θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν ισχύουσες αμοιβές.

Πρόγραμμα μαθημάτων

Το πρόγραμμα Διδακτορικού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων απαιτεί την ολοκλήρωση 60 εξαμηνιαίων μονάδων μαθημάτων που περιλαμβάνουν:

Απαιτούμενα επαγγελματικά μαθήματα: 30 μονάδες / 10 μαθήματα

Μαθήματα επιλογής: 15 μονάδες / 5 μαθήματα

Διατριβή: 15 Μονάδες

Αξιολόγηση ικανότητας

Προκριματική Εξέταση

Απαιτήσεις εισδοχής

Εκτός από τις απαιτήσεις προκαταρκτικής εισαγωγής που αναφέρονται παραπάνω, ο υποψήφιος για το πρόγραμμα διδακτορικού επαγγέλματος πρέπει να πληροί και να υποβάλει τις ακόλουθες προϋποθέσεις εισδοχής:

 1. Αντίγραφο του βιογραφικού σημειώματος του αιτούντος ή του επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος
 2. Αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν τουλάχιστον δύο ή περισσότερα έτη πλήρους απασχόλησης, επαγγελματική πείρα, κατά προτίμηση σε διευθυντικό επίπεδο, που σχετίζονται με το πεδίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
 3. Επίσημες μεταγραφές που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση ενός μεταπτυχιακού τίτλου από αναγνωρισμένο ή διαπιστευμένο κολλέγιο ή πανεπιστήμιο / ίδρυμα. Εάν το μεταπτυχιακό δίπλωμα αποκτήθηκε σε μη συναφή τομέα, το Ακαδημαϊκό Τμήμα μπορεί να αξιολογήσει τα υποβληθέντα έγγραφα για να καθορίσει ένα εύλογο θεμέλιο για την επιτυχή ολοκλήρωση του διδακτορικού προγράμματος από τον υποψήφιο.
 4. Τα πανεπιστημιακά αρχεία πανεπιστημιακών σπουδών του αιτούντος πρέπει να παρουσιάζουν ελάχιστο βαθμό αθροιστικού βαθμού βαθμού (CGPA) Β (3,0 με κλίμακα 4,0) ή υψηλότερο.

Απαιτήσεις αποφοίτησης

Το Διδακτορικό Δίπλωμα χορηγείται σε όσους έχουν εκπληρώσει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία όλα τα απαιτούμενα μαθήματα των προγραμμάτων διδακτορικών διατριβών και έχετε ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο εκμάθησης για κάθε μάθημα και πρόγραμμα
 2. Πληροφόρησε την προϋπόθεση κατοικίας χρόνου μελέτης για την ολοκλήρωση και την απονομή του πτυχίου
 3. Επιτεύχθηκε τουλάχιστον 3,0 Μέσος όρος βαθμού αθροιστικού επιπέδου (CGPA)
 4. Πέρασε με επιτυχία την αξιολόγηση ικανοτήτων
 5. Πέρασε επιτυχώς την Προκριματική Εξέταση
 6. Να εκκαθαριστεί από όλα τα χρέη και άλλες υποχρεώσεις στην CALUNIVERSITY
 7. Συνιστάται για αποφοίτηση από το Τμήμα και το Ακαδημαϊκό Τμήμα
 8. Επιτυχώς ολοκληρώστε και περάστε μια προφορική υπεράσπιση της διατριβής
 9. Υποβολή δύο δεσμευμένων αντιγράφων της τελικής διατριβής
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • Αγγλικά
California Intercontinental University
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Διάρκεια
2 Χρόνια
Price
τιμή
- 445 δολάρια ανά πίστωση
Locations
Ηνωμένες Πολιτείες - Irvine, California
Ημερομηνία Έναρξης : Σεπτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Σεπτ. 2019
Ηνωμένες Πολιτείες - Irvine, California
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών