Διδακτορικό στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Το διδακτορικό πρόγραμμα «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει περιορισμένο αριθμό θέσεων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Σκοπός του Προγράμματος

Το διδακτορικό πρόγραμμα «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα » έχει ως βασική αποστολή την έρευνα σε θέματα που αφορούν στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα.

Ερευνητικές Περιοχές/ Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 θα προσφερθούν μέχρι δυο θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο:

1.Υπολογιστική Νόηση / Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στα εξής θέματα:

 • Μηχανική μάθηση και υπολογιστική θεωρία μάθησης
 • Συλλογισμός κοινής λογικής και τυπική επιχειρηματολογία
 • Μηχανική ανάγνωση και κατανόηση φυσικής γλώσσας και ιστοριών
 • Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών σε κινητές συσκευές

Προϋποθέσεις Εισδοχής


Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν είτε εξαιρετική γνώση προγραμματισμού είτε δυνατό υπόβαθρο στα μαθηματικά / θεωρητική πληροφορική. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να έχουν φυσική παρουσία στο εργαστήριο.Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 θα προσφερθούν μέχρι δυο θέσεις στο πιο κάτω γνωστικό αντικείμενο:

2. Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Προϋποθέσεις Εισδοχής
(α) Παρουσία στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (όχι «εξ αποστάσεως»)
(β) Πρώτο πτυχίο ή μεταπτυχιακό σε Πληροφορική ή συναφή κλάδο
(γ) Πρώτο πτυχίο ή μεταπτυχιακό σε Παιδαγωγική Επιστήμη ή Εκπαιδευτική εμπειρία

Πριν την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (sciences.secretary@ouc.ac.cy) για τυχόν ερωτήσεις.Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 θα προσφερθούν μέχρι δυο θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο:

3. Διαχείριση Δεδομένων με έμφαση στην αποδοτική αναζήτηση και ενοποίηση αντικειμένων. Για παράδειγμα:

 • Εκτέλεση επερωτήσεων για ανάκτηση στατιστικών πληροφοριών χωρίς να απαιτείται πλήρης ενοποίηση των δεδομένων

<li> Διαχείριση μεγάλων συνόλων δεδομένων με ετερογένεια, συσχετίσεις, ή/και αβεβαιότητα</li> <li> Αναζήτηση σε γράφους με αβέβαια ή μεταβαλλόμενα δεδομένα</li>

Προϋποθέσεις Εισδοχής
Οι υποψήφιοι /- ες πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Μάστερ, ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών, συναφούς ή παραπλήσιου με τις ερευνητικές περιοχές που αναφέρονται πιο πάνω. Επίσης, πρέπει να έχουν είτε εξαιρετική γνώση βάσεων δεδομένων και προγραμματισμού.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Σημείωση:

Όσοι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αίτηση για το Διδακτορικό Πρόγραμμα θα πρέπει στη «Δήλωση Ενδιαφέροντος» να συμπεριλάβουν τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Προκαταρκτικό Τίτλο Διδακτορικής Διατριβής
 2. Περίληψη ερευνητικής πρότασης έκτασης 300 λέξεων η οποία θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα:
  • Περιγραφή των στόχων/σκοπών,
  • Σημαντικότατα της έρευνας,
  • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,
  • Σύντομη αναφορά στην προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
 3. Επιστημονικές και άλλες Διακρίσεις
 4. Επιστημονικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες
 5. Περιοχές Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση σε περισσότερο από μία ερευνητική περιοχή του ιδίου Διδακτορικού προγράμματος, τότε θα πρέπει να διευκρινιστεί στη Δήλωση Ενδιαφέροντος

Τελευταία ενημέρωση Δεκ. 2019

Σχετικά με τη Σχολή

?? ??????? ???????????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ????????????, ?? ???? ?? ????????. ??????????? ??? ???????????? ??? ???????? ??????????? ??? ???????? ??? ?? ?????????? ??????? ... περαιτέρω

?? ??????? ???????????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ????????????, ?? ???? ?? ????????. ??????????? ??? ???????????? ??? ???????? ??????????? ??? ???????? ??? ?? ?????????? ???????????, ?????? ?? ??????? ???? ?????????? ???? ??????????????? ??????? ??? ?? ??? ???? ??????. ??? ??? ?????? ??? ??? ??? ?????? ?? ???? ???????????? ???????? ???????????? ?????????????? ??????????????? ??????? ?? ??????????? ??? ???????????? ??????? (?????? ??? ???????????) ??? ???????? ???????????? ????? ??? ????????? ?? ????? ?????? ??? Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη