Διαχείριση Ασφάλειας Φιλοξενίας [Μάθηση εξ Αποστάσεως]

Swiss Alpine Center

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Διαχείριση Ασφάλειας Φιλοξενίας [Μάθηση εξ Αποστάσεως]

Swiss Alpine Center

Η πορεία προς ένα πλήρες δίπλωμα σταδιοδρομίας στη διαχείριση της ασφάλειας στη φιλοξενία (CDHSM) αποτελείται από έξι ανεξάρτητα πιστοποιημένα μαθήματα.

 • Διάρκεια: Περίπου 30 ώρες για κάθε μάθημα / 180 ώρες για το Δίπλωμα
 • Εγχειρίδιο: Cabric, M. (2015) «Διαχείριση Εταιρικής Ασφάλειας: Προκλήσεις, Κίνδυνοι και Στρατηγικές»
 • Ακροατήριο: Παρόλο που όλα τα μαθήματα από κοινού αποτελούν το πλήρες δίπλωμα Διαχείρισης Ασφάλειας Ξενοδοχείου, όπου κάθε μάθημα είναι απαραίτητο για τους Επαγγελματίες Ασφαλείας, ορισμένα μαθήματα είναι εξαιρετικά επωφελείς για άλλες λειτουργίες της Βιομηχανίας Φιλοξενίας. Τα ακροατήρια-στόχοι παρατίθενται κάτω από τον τίτλο καθενός από τα μαθήματα και εξηγούνται στην παρακάτω εικόνα.
 • Παράδοση: Κάθε μάθημα έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρωθεί σε 30 ώρες (Συμπεριλαμβανομένων των αναθέσεων, της έρευνας και της αυτοδιδασκαλίας). Όλα τα μαθήματα παραδίδονται εξ ολοκλήρου σε απευθείας σύνδεση και είναι κατάλληλα για επαγγελματίες που εργάζονται. Παρόλο που βασίζονται στον υπολογιστή, παρουσιάζουν στενή αλληλεπίδραση με τον μέντορα. Τα μαθήματα αποτελούνται από συνδυασμό κειμένων, σιωπηλές παρουσιάσεις, παρουσιάσεις με φωνητική καθοδήγηση, βίντεο, παρουσιάσεις πολυμέσων και καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία. Εκτός από το διδακτικό υλικό, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις διαβουλεύσεις με τους μέντορες, στις γραπτές εργασίες, στις συζητήσεις, στην καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία, στην έρευνα, στις συζητήσεις, στις δοκιμαστικές και τελετουργικές εξετάσεις και στις ασκήσεις με περιπτωσιολογικές μελέτες.

Hotel Security Management

Σύντομη περιγραφή των μεμονωμένων μαθημάτων

CDHSM-001 Διαχείριση Ασφάλειας Ξενοδοχείου: Θεωρία και Πρακτική

Κατανοήστε τη Βιομηχανία Φιλοξενίας, Σχεδιάστε την Ασφάλεια του Ξενοδοχείου και κατανοήστε πώς συνδυάζονται μαζί:

 • Κατανόηση των κινδύνων, των αναγκών και των προκλήσεων
 • Καθορίζοντας σαφώς τον ρόλο της ασφάλειας σε περιβάλλον που βασίζεται στον πελάτη
 • Εξισορρόπηση μεταξύ υπηρεσίας, απορρήτου και ασφάλειας
 • Ανάπτυξη μεθοδολογικής προσέγγισης στην ασφάλεια του ξενοδοχείου

CDHSM-002 Διαχείριση Ασφάλειας Ξενοδοχείου: Αξιολόγηση Κινδύνων και Αναλύοντας Ευπάθειες

Αξιολόγηση Αναγκών, Σχεδιασμός και Δημιουργία Ισχυρών αλλά Ευέλικτων Θεμελιωδών Χαρακτηριστικών της Ασφάλειας Ξενοδοχείων από:

 • Πρόβλεψη των κινδύνων εγκληματικότητας, απάτης και τρομοκρατίας
 • Ανακαλύπτοντας ευπάθειες και κλείνοντας τα κενά
 • Κατανοώντας τη διασύνδεση μεταξύ μακροεντολών και μικρορυθμών και τοπικής ασφάλειας

CDHSM-003 Διαχείριση Ασφάλειας Ξενοδοχείου: Δημιουργία και Διατήρηση Ανθεκτικότητας

Συνδυάστε 7 πυλώνες ασφάλειας: Άνθρωποι, Φυσικά Στοιχεία, Τεχνολογία, Διαδικασίες, Πληροφορίες, Επικοινωνία και Ηγεσία σε:

 • Σχεδιασμός επιτυχημένων στρατηγικών προστασίας
 • Προσαρμογή λύσεων σε ειδικές περιστάσεις
 • Σχεδιάστε, δημιουργήστε και διαχειριστείτε έναν οργανισμό αειφόρου ασφάλειας
 • Αποτροπή εσωτερικού και εξωτερικού εγκλήματος και απάτης
 • Προβλέψτε την τρομοκρατία και μειώστε τους κινδύνους και τον αντίκτυπο

CDHSM-004 Διαχείριση Ασφάλειας Ξενοδοχείων: Αντιμετώπιση κρίσεων, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών

Διασφάλιση επιχειρηματικής συνέχειας, ελαχιστοποίηση των ζημιών και ανάκαμψη από καταστροφές με:

 • Επίλυση των συγκρούσεων
 • Προβλέποντας τόσο τη φυσική όσο και την ανθρωπογενή κρίση
 • Προγραμματισμός έκτακτων περιστατικών
 • Διαχείριση επιτυχημένων απρόβλεπτων συμβάντων με επιτυχία
 • Ανταπόκριση στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και διαχείριση της απόφασής τους
 • Διαχείριση Κρίσεων και Μείωση των Επιπτώσεων τους
 • Ελαχιστοποίηση υλικών και άυλων ζημιών μετά από καταστροφή

CDHSM-005 Διαχείριση Ασφάλειας Ξενοδοχείου: Η Επιχειρηματική Πλευρά της Ασφάλειας του Ξενοδοχείου

Διαχειριστείτε την ασφάλεια ξενοδοχείων από μια επιχειρηματική προοπτική με τη μάθηση Πώς να:

 • Ασφάλεια Προϋπολογισμού
 • Αποθηκεύστε και αποφύγετε τα έξοδα χωρίς να θυσιάζετε την ανθεκτικότητα
 • Μετρήστε την αξία που προσθέτει η ασφάλεια στις πωλήσεις και το μάρκετινγκ και πώς να το χρησιμοποιήσετε
 • Μέτρηση απόδοσης και διαχείριση κόστους
 • Επιλέξτε και διαχειριστείτε παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές

CDHSM-006 Διαχείριση Ασφάλειας Ξενοδοχείων: Καταστάσεις και Γεγονότα με Ειδικές Απαιτήσεις

Διαχειριστείτε με επιτυχία, βοηθήστε ή υποστηρίξτε καταστάσεις και συμβάντα με ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας:

 • Μεμονωμένα VIP και VIP αντιπροσωπείες
 • Μαζικές ανοιχτές εκδηλώσεις και χώρους
 • Κλειστά εταιρικά γεγονότα, συνέδρια και σεμινάρια
 • Εκθέσεις και άλλες οθόνες τιμολογίων
 • Ομογενείς ομάδες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • Αγγλικά
Swiss Alpine Center

Τελευταία ενημέρωση February 22, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Φεβρ. 2019
Locations
Ελβετία - Alpnach, Obwalden
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Φεβρ. 2019
Ελβετία - Alpnach, Obwalden
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών