Δίπλωμα 4ου βαθμού στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας

Greenwich School Of Business And Finance (GSBF)

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Δίπλωμα 4ου βαθμού στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας

Greenwich School Of Business And Finance (GSBF)

Το Δίπλωμα Επιπέδου 4 στον Τουρισμό και Διοίκηση Φιλοξενίας προσόντα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους εκπαιδευόμενους μια προκλητική προσόντα που υποστηρίζει την ανάπτυξή τους ως διαχειριστές εντός του κλάδου του τουρισμού και της φιλοξενίας, με τη δια βίου μάθηση προσανατολισμό? δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για τις γνώσεις και τις θεωρίες που ισχύουν για τη διαχείριση της βιομηχανίας του τουρισμού και της φιλοξενίας? παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις δεξιότητες και την τεχνική ορολογία που απαιτείται για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους διαχείριση στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας? δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να κάνουν καλά ενημερωμένοι και σίγουροι αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των χώρων εργασίας στη βιομηχανία του τουρισμού και της φιλοξενίας? παρέχουν ευκαιρίες για τους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με κοινά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας? δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να προχωρήσει σε περαιτέρω μελέτη ή την απασχόληση.

Η GSBF παρέχει υψηλής ποιότητας και διαπιστευμένα προγράμματα που είναι τρέχουσες και σχετικές. Προσφέρουμε πάνω από 20 προγράμματα, όπως χρηματοδότηση, λογαριασμούς, μάρκετινγκ, ανθρώπινο δυναμικό και γενική διοίκηση που αντανακλούν το νέο επιχειρηματικό τοπίο.

Βασικά πλεονεκτήματα

  • Εύκολο πρόγραμμα πληρωμής τελών. Πληρώστε όσο το GBP £ 140 το μήνα.
  • Το ίδιο δίπλωμα με τους φοιτητές στις πανεπιστημιουπόλεις.
  • Το δίπλωμα αναγνωρίζεται παγκοσμίως.
  • Αξιολογήσεις μέσω υποβολής εκχώρησης.

Κριτήρια εισαγωγής

Για την είσοδο, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να διαθέτει ένα από τα παρακάτω.

  • Επίπεδο 3 Δίπλωμα ή GCE / GCSE ή ισοδύναμα διπλώματα του εξωτερικού
  • Ζευγάρι εκπαιδευόμενους (πάνω από 21) με σχετική εργασιακή εμπειρία (οι μαθητές πρέπει να ελέγχουν με το κέντρο της παράδοσης σχετικά με αυτή την εμπειρία πριν από την εγγραφή για το πρόγραμμα)
  • Αγγλικές απαιτήσεις: Εάν ο σπουδαστής δεν προέρχεται από μια πλειοψηφία αγγλόφωνη χώρα, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία αγγλικής γλώσσας.

Πιστοποιήσεις

Στον τέλους του προγράμματος απονέμετε πτυχίο 4ου βαθμού στον τομέα του τουρισμού και της διαχείρισης της φιλοξενίας.

Εκτιμήσεις

Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της ανάθεσης. Δεν υπάρχουν εξετάσεις.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Το Δίπλωμα Επίπεδο 4 στη Διοίκηση Τουρισμού και Φιλοξενίας αποτελείται από τις εξής 6 υποχρεωτικές μονάδες που παρέχουν συνολικά 120 μονάδες: Υποχρεωτικές Μονάδες: - Τουρισμός και Φιλοξενία Διοίκηση Επιχειρήσεων - Υπηρεσίες Μάρκετινγκ και Εξυπηρέτηση Πελατών στην Τουριστική και Φιλοξενία Βιομηχανία - Βιομηχανία Τουρισμού και Φιλοξενίας - Ακαδημαϊκές Δεξιότητες και Δεξιότητες Απασχόλησης - Διαχείριση Εκδηλώσεων στην Τουριστική και Φιλοξενία - Αναλύοντας τον Τομέα Τουρισμού και Φιλοξενίας

Ευκαιρία καριέρας

Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανώτερος Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικός Διευθυντής, Υπεύθυνος Τοποθέτησης, Συντονιστής Προσλήψεων, Υπεύθυνος Προσλήψεων, Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Λειτουργός Κατάρτισης και Ανάπτυξης, Λειτουργός Μάθησης και Ανάπτυξης κλπ

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Αυγ. 2019
Duration
Διάρκεια
9 Μήνες
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
950 GBP
Locations
Ηνωμένο Βασίλειο - UK Online
Ημερομηνία Έναρξης : Αυγ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Αυγ. 2019
Ηνωμένο Βασίλειο - UK Online
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών