• Διευθυντής: Δρ. Fernando Bandrés
 • Διαδικασία: Online
 • Τιμή Online mode: € 1600
 • Ημερομηνία έναρξης Ηλεκτρονικό μάθημα: Απρίλιος 2018
 • Πληροφορίες και επικοινωνία: igmaranon@fogm.es

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


παρουσίαση/>

Το μάθημα αναπτύσσει, μέσα από τη μέθοδο διδασκαλίας που κατευθύνεται από τις υποθέσεις, μια ενημέρωση των πιο σχετικών και πρακτικών θεμάτων που τίθενται υπό αμφισβήτηση στην τρέχουσα δημόσια και ιδιωτική διαχείριση της υγείας. Αναλύει επίσης τα νέα κριτήρια της σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, τα οποία ενδέχεται να είναι απαραίτητα στο πλαίσιο της νέας παγκοσμιοποιημένης υγειονομικής περίθαλψης.


στόχοι/>

Προσφέρετε μια ενημέρωση των εννοιών της διαχείρισης της υγείας προς την οποία εξελίσσεται στον 21ο αιώνα. Αναπτύσσουν μοντέλα για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις πρακτικές περιπτώσεις που παρουσιάζονται.


Διάρκεια/>

Το μάθημα θα διαρκέσει 120 ώρες.


Σκηνοθεσία/>

Επαγγελματίες υγείας


Εγγραφή/>

Online

 • Πλήρη δίδακτρα: 1600 ευρώ.
 • Πληρωμή για κράτηση 200 ευρώ (το ποσό αυτό δεν θα επιστραφεί εάν, αργότερα, ο φοιτητής αποφάσισε να μην ακολουθήσει το μάθημα).
 • Δυνατότητα πληρωμής σε δύο δόσεις
 • Δυνατότητα Υποτροφιών μέχρι 40%


πρόγραμμα/>

 • Ενότητα 1: Δημόσια-ιδιωτικά μοντέλα διαχείρισης.
 • Ενότητα 2: Νέες έννοιες της διαχείρισης της υγείας στις κεντρικές υπηρεσίες υγείας (SSCC) του νοσοκομείου.
 • Ενότητα 3: Νομικά και ιατρική, μια νέα έννοια της σχέσης στον 21ο αιώνα.
 • Ενότητα 4: Νομοθεσία για την υγεία και πολιτικές υγείας.
 • Ενότητα 5: Ανθρώπινοι πόροι και διαχείριση εργασίας.
 • Ενότητα 6: Διαχείριση κατάρτισης και εταιρική κοινωνική ευθύνη στο πλαίσιο των ιδρυμάτων υγείας. Κρίσιμη ανάλυση
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
ισπανικά

Κοιτάξτε1 περισσότερα μαθήματα αποInstituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Duration
120 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
1,600 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Άλλη

Presentación Antonio López Vega - Instituto Marañón