75% έκπτωση σε όλα τα μαθήματα χρησιμοποιώντας τον κωδικό SA75

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Πολλές οικονομικές δομές εξαρτώνται από τους φυσικούς πόρους. Οι βιομηχανίες όπως η δασοκομία, η αλιεία, η γεωργία και ο τουρισμός βασίζονται στη λειτουργία της υγείας του φυσικού περιβάλλοντος και η παραγωγική βιομηχανία δεν βασίζεται σε φυσικούς πόρους. Οι βιομηχανίες θα υποφέρουν εάν αυτή η βάση πόρων υποστεί βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο.

Η μάθηση για το περιβάλλον, τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορεί να κάνει για εμάς είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι της ζωής σας, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη μελλοντική ύπαρξή μας. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε το περιβάλλον μας και τι πρέπει να κάνουμε για να τον προστατέψουμε αποτελεί ουσιαστικό μέρος αυτού του εξειδικευμένου μαθήματος.

Περίληψη

 • Εισαγωγή στην Οικολογία
 • Διαχείριση βλάστησης
 • Διαχείριση ζώων
 • Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
 • Ναυτική διαχείριση
 • Το στρώμα του όζοντος
 • Δηλητήρια
 • Νερό και έδαφος
 • Απόβλητα υλικά
 • Μελλοντικές τάσεις
 • Επιπτώσεις της βιομηχανίας στο περιβάλλον

Διαπίστευση

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
Online Academies

Κοιτάξτε7 περισσότερα μαθήματα αποOnline Academies »

Τελευταία ενημέρωση July 28, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Τιμή
199 GBP
Deadline
Contact school
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Contact school
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Contact school

Άνοιγμα εγγραφής

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Contact school
Ημερομηνία λήξης
Contact school
Άλλη