Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

75% έκπτωση σε όλα τα μαθήματα χρησιμοποιώντας τον κωδικό SA75

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το νέο και συναρπαστικό μάθημα για το δίπλωμα Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας έχει σχεδιαστεί ειδικά για εκείνους τους φοιτητές που ενδιαφέρονται ή εργάζονται στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.

Η υγεία και η κοινωνική μέριμνα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και περικοπές σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων, ιδιωτικών και εθελοντικών. Περιλαμβάνει υπηρεσίες σε νοσοκομεία, κλινικές, σπίτια φροντίδας, ιατρικές και οδοντιατρικές πρακτικές, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπληρωματική ιατρική και πολλά άλλα.

Η πορεία μας για την Υγεία και την Κοινωνική Φροντίδα είναι το ιδανικό μάθημα για όσους θέλουν να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Αυτό περιλαμβάνει θέσεις εργασίας όπως οι νοσηλευτές, οι κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Το μάθημα καλύπτει βασικές πτυχές του τομέα, προκειμένου να σας προετοιμάσει επαρκώς για να εργαστείτε στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας ή για να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη και τις ικανότητές σας στο πλαίσιο του υπάρχοντος ρόλου σας.

Περίληψη

 • Μάθημα 1: Προώθηση της επικοινωνίας στην υγεία, την κοινωνική μέριμνα ή τις ρυθμίσεις των παιδιών και των νέων

Η μονάδα διερευνά την κεντρική σημασία της επικοινωνίας σε τέτοιες ρυθμίσεις και τρόπους για να ικανοποιήσει τις ατομικές ανάγκες και προτιμήσεις στην επικοινωνία. Εξετάζει επίσης θέματα εμπιστευτικότητας.

 • Μάθημα 2: Να ασχοληθείς με την προσωπική ανάπτυξη στην υγεία, την κοινωνική μέριμνα ή τις ρυθμίσεις των παιδιών και των νέων

Η ενότητα εισάγει τις έννοιες της προσωπικής ανάπτυξης και της αντανακλαστικής πρακτικής που είναι θεμελιώδεις για αυτούς τους ρόλους και τρόπους για την υλοποίησή τους.

 • Μάθημα 3: Προώθηση της ισότητας και της ένταξης στην υγεία, την κοινωνική μέριμνα ή τις ρυθμίσεις των παιδιών και των νέων

Η ενότητα εισάγει τις έννοιες της ισότητας, της ποικιλομορφίας και της ένταξης που είναι θεμελιώδεις για τους ρόλους αυτούς.

 • Μάθημα 4: Αρχές για την εφαρμογή του καθήκοντος περίθαλψης στην υγεία, την κοινωνική μέριμνα ή τις ρυθμίσεις των παιδιών και των νέων

Η μονάδα εισάγει τρόπους αντιμετώπισης των διλημμάτων, των συγκρούσεων ή των καταγγελιών που μπορεί να προκύψουν όταν υπάρχει καθήκον φροντίδας

 • Μάθημα 5: Αρχές προστασίας και προστασίας στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα

Αυτή η μονάδα εισάγει τον σημαντικό τομέα της προστασίας των ατόμων από κατάχρηση. Προσδιορίζει διαφορετικούς τύπους κακοποίησης και εμφανίζονται τα σημεία και τα συμπτώματα που ενδέχεται να υποδηλώνουν κατάχρηση. Θεωρεί πότε τα άτομα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε κατάχρηση και τι πρέπει να κάνει ο μαθητευόμενος εάν υπάρχει υποψία ή υποτιθέμενη κατάχρηση.

 • Μάθημα 6: Ο ρόλος του εργαζομένου στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας

Αυτή η μονάδα παρέχει στον εκπαιδευόμενο τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να κατανοήσει τη φύση των εργασιακών σχέσεων, να εργαστεί με τρόπους που συμφωνούνται με τον εργοδότη και να συνεργαστούν με άλλους.

 • Μάθημα 7: Προώθηση προσεγγίσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα

Αυτή η μονάδα παρέχει στον εκπαιδευόμενο τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή και την προώθηση προσεγγίσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο.

 • Μάθημα 8: Προώθηση και εφαρμογή της υγείας και της ασφάλειας στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα

Αυτή η μονάδα παρέχει στον εκπαιδευόμενο τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την προώθηση και εφαρμογή της υγείας και της ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.

 • Μάθημα 9: Προώθηση ορθών πρακτικών όσον αφορά τη διαχείριση πληροφοριών στις ρυθμίσεις για την υγεία και την κοινωνική φροντίδα

Η ενότητα αυτή καλύπτει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή και την προώθηση καλών πρακτικών στην καταγραφή, ανταλλαγή, αποθήκευση και πρόσβαση σε πληροφορίες.

 • Μάθημα 10: Παρέχετε υποστήριξη για τη διατήρηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την καθημερινή ζωή

Η μονάδα παρέχει στον εκπαιδευόμενο τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να συνεργαστεί με τα άτομα για να διατηρήσει, να ανακτήσει και να αναπτύξει δεξιότητες για την καθημερινή ζωή.

 • Μάθημα 11: Διευκόλυνση των δραστηριοτήτων μάθησης και ανάπτυξης για την κάλυψη των ατομικών αναγκών και προτιμήσεων

Αυτή η μονάδα παρέχει στον εκπαιδευόμενο τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να υποστηρίξει τα άτομα να σχεδιάζουν, να συμμετέχουν και να αξιολογούν δραστηριότητες μάθησης ή ανάπτυξης.

 • Μάθημα 12: Υποστήριξη ατόμων για πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών και εγκαταστάσεων

Η ενότητα αυτή παρέχει στον εκπαιδευόμενο τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να υποστηρίξει τα άτομα να επιλέγουν, να χρησιμοποιούν και να αναθεωρούν τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις.

 • Μάθημα 13: Διευκόλυνση της αξιολόγησης, του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της επανεξέτασης

Αυτή η μονάδα παρέχει στον εκπαιδευόμενο τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης, του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της επανεξέτασης.

 • Μάθημα 14: Υποστήριξη ατόμων με συγκεκριμένες ανάγκες επικοινωνίας

Αυτή η μονάδα παρέχει στον εκπαιδευόμενο τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αφορούν την προσωπική αλληλεπίδραση και τη χρήση ειδικών μεθόδων και βοηθημάτων για την προώθηση της επικοινωνίας.

 • Μάθημα 15: Υποστηρίξτε τη χρήση φαρμάκων σε ρυθμίσεις κοινωνικής φροντίδας

Αυτή η μονάδα αξιολογεί την υποστήριξη για τη χρήση φαρμάκων σε περιβάλλοντα κοινωνικής φροντίδας. Καλύπτει ευρείς τύπους, ταξινομήσεις και μορφές φαρμάκων, καθώς και ασφαλή χειρισμό και αποθήκευση. Αντιμετωπίζει την πρακτική υποστήριξη για τη χρήση φαρμάκων που αντικατοπτρίζει τις αρχές και τις αξίες της κοινωνικής φροντίδας και περιλαμβάνει την ανάγκη για ακριβή καταγραφή και αναφορά.

Διαπίστευση

Αυτό το μάθημα έχει διαπιστευτεί από τις Online Academies . Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, θα μπορείτε να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε ένα PDF του Διπλώματος Online Academies Σπουδών (παρακαλούμε σημειώστε: θα σας δοθεί επίσης η δυνατότητα να εκτυπωθεί ένα έντυπο αντίγραφο του πιστοποιητικού και να σας αποσταλεί μια μικρή επιπλέον χρέωση). Αν θέλετε να δείτε ένα δείγμα του διπλώματος, κάντε κλικ εδώ

Εκτίμηση

Μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας, υπάρχει μια αξιολόγηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Αυτό θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε τα βασικά σημεία του μαθήματος και να ενεργήσετε ως έλεγχος ότι έχετε διατηρήσει την απαραίτητη γνώση και κατανόηση του συγκεκριμένου τμήματος. Τα αποτελέσματα μπορούν να παρατηρηθούν στιγμιαία και μπορείτε να διορθώσετε λανθασμένες απαντήσεις. Όταν το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη ενότητα.

Αποτελέσματα μαθημάτων

Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία όλες τις ενότητες για την πορεία σας, θα απονεμηθείτε: Ένα δίπλωμα που εκδίδεται από τις Online Academies

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
Online Academies

Κοιτάξτε7 περισσότερα μαθήματα αποOnline Academies »

Τελευταία ενημέρωση July 28, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Τιμή
199 GBP
Deadline
Contact school
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Contact school
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Contact school

Άνοιγμα εγγραφής

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Contact school
Ημερομηνία λήξης
Contact school
Άλλη