Δίπλωμα στην Τοπογραφία

AF Academy

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Δίπλωμα στην Τοπογραφία

AF Academy

Οι γεωπόνοι έχουν μεγάλη ζήτηση σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου

Αυτό το μάθημα ανταποκρίνεται στη μακρά αισθητή ανάγκη για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει επίσης μια τεράστια απαίτηση από γεωγραφικούς πράκτορες σε ξένες χώρες. Το υλικό της μελέτης θα σταλεί στους φοιτητές κάθε εξάμηνο. Οι εργασίες που σχετίζονται με το υλικό σπουδών θα αποστέλλονται δύο φορές κάθε εξάμηνο, οι οποίες θα ολοκληρωθούν και θα αποσταλούν από τον υποψήφιο μέσα στην καθορισμένη χρονική περίοδο.

Η εκπαίδευση στο πεδίο είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος. Το Ινστιτούτο διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό

Επιλεξιμότητα: 10 2 ή 10η με ελάχιστη εμπειρία μελέτης 02 ετών

Διάρκεια: 12 μήνες (online / εξ αποστάσεως μάθηση και 03 μήνες πεδίου εργασίας). που προσφέρονται τον Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο

Λεπτομέρειες Προγράμματος: Το πρόγραμμα είναι ουσιαστικά ένας συνετός συνδυασμός θεωρίας και πρακτικών συνιστωσών για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των επαγγελματιών της τοπογραφίας

Συστατικά του προγράμματος: Επικοινωνία για γεωπόνους, Μαθηματικά για γεωπόνους, Βασική έρευνα-Θεωρία

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά


Τελευταία ενημέρωση April 28, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Ιαν. 2019
Απρ. 2019
Duration
Διάρκεια
12 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Price
τιμή
1,850 USD
Πρώτο Εξάμηνο, Ινδοί Εθνικοί στην INR. Δεύτερο εξάμηνο 25.000 INR. Αλλοδαποί υπήκοοι σε δολάρια ΗΠΑ ($): 1000 πρώτο εξάμηνο, 850 δευτερόλεπτο δεύτερο.
Locations
Ινδία - India Online
Ημερομηνία Έναρξης : Ιαν. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Απρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Ιούλιος 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Οκτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Ιαν. 2019
Ινδία - India Online
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Απρ. 2019
Ινδία - India Online
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ιούλιος 2019
Ινδία - India Online
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Οκτ. 2019
Ινδία - India Online
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών