Δίπλωμα επιπέδου 5 στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας

Greenwich School Of Business And Finance (GSBF)

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Δίπλωμα επιπέδου 5 στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας

Greenwich School Of Business And Finance (GSBF)

Το δίπλωμα επιπέδου 5 στον τομέα της διαχείρισης του τουρισμού και της φιλοξενίας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους μαθητές ένα προχωρημένο προσόν που υποστηρίζει την ανάπτυξή τους ως διαχειριστές στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, με προσανατολισμό δια βίου μάθησης. Να επιτρέψει στους μαθητές να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις γνώσεις και τις θεωρίες που ισχύουν για τη διαχείριση του τουρισμού και της φιλοξενίας. Να παρέχουν στους μαθητές τις δεξιότητες και την τεχνική ορολογία που απαιτούνται για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους διαχείρισης στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Να επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να λαμβάνουν καλά ενημερωμένες και σίγουρες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των χώρων εργασίας στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Παρέχουν στους εκπαιδευόμενους ευκαιρίες να προβληματιστούν σχετικά με τα κοινά θέματα που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές που αναπτύσσουν τη σταδιοδρομία τους στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Να δοθεί στους σπουδαστές η ευκαιρία να προχωρήσουν στην περαιτέρω μελέτη ή απασχόληση.

Η GSBF παρέχει υψηλής ποιότητας και διαπιστευμένα προγράμματα που είναι τρέχουσες και σχετικές. Προσφέρουμε πάνω από 20 προγράμματα, όπως χρηματοδότηση, λογαριασμούς, μάρκετινγκ, ανθρώπινο δυναμικό και γενική διοίκηση που αντανακλούν το νέο επιχειρηματικό τοπίο.

Βασικά πλεονεκτήματα

  • Εύκολο πρόγραμμα πληρωμής τελών. Πληρώστε όσο το GBP £ 140 το μήνα.
  • Το ίδιο δίπλωμα με τους φοιτητές στις πανεπιστημιουπόλεις.
  • Το δίπλωμα αναγνωρίζεται παγκοσμίως.
  • Αξιολογήσεις μέσω υποβολής εκχώρησης.

Κριτήρια εισαγωγής

Για την είσοδο, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να διαθέτει ένα από τα παρακάτω.

  • Πτυχίο του Ηνωμένου Βασιλείου 4 ή ισοδύναμο διεθνές προσόν
  • Ζευγάρι εκπαιδευόμενους (πάνω από 21) με σχετική εργασιακή εμπειρία (οι μαθητές πρέπει να ελέγχουν με το κέντρο της παράδοσης σχετικά με αυτή την εμπειρία πριν από την εγγραφή για το πρόγραμμα)

Αγγλικές απαιτήσεις: Εάν ο σπουδαστής δεν προέρχεται από μια πλειοψηφία αγγλόφωνη χώρα, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία αγγλικής γλώσσας.

Πιστοποιήσεις

Στον τέλους του προγράμματος απονέμετε δίπλωμα βαθμού 5 στη διαχείριση τουρισμού και φιλοξενίας.

Εκτιμήσεις

Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της ανάθεσης. Δεν υπάρχουν εξετάσεις.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Το δίπλωμα επιπέδου 5 στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας αποτελείται από τις ακόλουθες 6 υποχρεωτικές μονάδες που παρέχουν συνολικά 120 μονάδες.

Υποχρεωτικές Μονάδες: - Σύγχρονα Θέματα Τουρισμού και Φιλοξενίας - Διαχείριση Μάρκετινγκ στον Τουρισμό και την Φιλοξενία - Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων στον Τουρισμό και την Φιλοξενία - Διαχείριση Επιχειρήσεων στον Τουρισμό και την Φιλοξενία - Διαχείριση Οικονομικών στον Τουρισμό και την Φιλοξενία - Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού στον Τουρισμό και την Φιλοξενία

Ευκαιρία καριέρας

Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανώτερος Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικός Διευθυντής, Υπεύθυνος Τοποθέτησης, Συντονιστής Προσλήψεων, Υπεύθυνος Προσλήψεων, Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Λειτουργός Κατάρτισης και Ανάπτυξης, Λειτουργός Μάθησης και Ανάπτυξης κλπ

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Αυγ. 2019
Duration
Διάρκεια
9 Μήνες
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
950 GBP
Locations
Ηνωμένο Βασίλειο - UK Online
Ημερομηνία Έναρξης : Αυγ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Αυγ. 2019
Ηνωμένο Βασίλειο - UK Online
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών